Stichting Palludara

Sector: Primair Onderwijs

Stichting Palludara

Met een open blik kijk je verder....

Deze slogan van Stichting Palludara wordt gedeeld en uitgedragen door onze 14 scholen. Wij staan voor christelijk kwalitatief primair onderwijs in de gemeente Súdwest-Fryslân. Onze kernactiviteit is het verzorgen van passend onderwijs aan leerplichtige kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar. Onze scholen zijn gevestigd in de stad Sneek en een aantal dorpen die daar omheen liggen. Op deze scholen krijgen ongeveer 2200 kinderen les en er werken circa 280 medewerkers. Vanuit onze kernwaarden verbinding, eigenaarschap en respect kijken wij verder naar onze gezamenlijke ambities: zorgzame aandacht voor diversiteit, een waardenvolle ontwikkeling van 0-18 jaar, ruimte voor talentontwikkeling en uitdagen tot een leven lang leren!

Locaties

De Bron
De Bron

Primair Onderwijs Bolsward

De Earste Trimen
De Earste Trimen

Primair Onderwijs Nijland

De Twine
De Twine

Primair Onderwijs IJlst

De Vuurvlinder
De Vuurvlinder

Primair Onderwijs Sneek

IKC Johannes Post
IKC Johannes Post

Primair Onderwijs Sneek

IKC Juliana
IKC Juliana

Primair Onderwijs Sneek

It Harspit
It Harspit

Primair Onderwijs Oppenhuizen

It Wrâldfinster
It Wrâldfinster

Primair Onderwijs Heeg

Klaver Fjouwer
Klaver Fjouwer

Primair Onderwijs Oudega

Koningin Wilhelminaschool
Koningin Wilhelminaschool

Primair Onderwijs Sneek

Meester van der Brugschool
Meester van der Brugschool

Primair Onderwijs Woudsend

Mienskipsskoalle De Legeaën
Mienskipsskoalle De Legeaën

Primair Onderwijs Sibrandabuorren

Op ‘e Hichte
Op ‘e Hichte

Primair Onderwijs Scharnegoutum

Perspectief 10-14
Perspectief 10-14

Primair Onderwijs Sneek

Simon Havingaschool
Simon Havingaschool

Primair Onderwijs Sneek

Van Haersma Buma School
Van Haersma Buma School

Primair Onderwijs Hommerts

Organisatiegegevens

Stichting Palludara
Roodhemsterweg 7
8651 CV Ijlst

Website
http://www.palludara.nl

E-mailadres
info@palludara.nl