Over ons

SchoolpleinNoord is een initiatief van het Regionaal Transfer Centrum Groningen (RTC), een samenwerkingsverband tussen veertien schoolbesturen uit Groningen Stad & Ommeland.  

Dit initiatief wordt mede gedragen door de vier projecten Regionale Aanpak leraren- en personeelstekort (RAL/RAP) in de drie Noordelijke provincies. Vanuit een voorloper van deze projecten is Voordeklaskompas ontstaan. De content is ingebracht in SchoolpleinNoord en Voordeklaskompas is opgeheven.

SchoolpleinNoord is op weg om een zelfstandig rechtspersoon te worden. Tot dat moment is er een interim bestuur van SchoolpleinNoord actief, het huidige bestuur van RTC Groningen. Te weten:

Bestuur ad interim:

Simon van der Wal

Marieke Andreae

Wietse

Wietse Blink

Kwartiermaker:

Heleen van Balen

Adviseur:

Dette Schouten

Gerard Weitenberg

Secretariaat:

test

Agaath Vriezema

SchoolpleinNoord is het regionale loket voor en door het onderwijs. In  eerste instantie zal SchoolpleinNoord zich richten op vacatures voor leraren en ander onderwijspersoneel. Op termijn zal het loket worden doorontwikkeld tot een kennisplatform.

Regionale Aanpak Lerarentekort (RAL)
RAL projecten zijn subsidiegelden van Ministerie OCW om lerarentekorten aan te pakken. De vier RAL projecten in Groningen, Drenthe en Friesland hebben de ontwikkeling van SchoolpleinNoord opgenomen in de projectplannen. 

Vanaf september 2020 gaat RAL verder als RAP: Regionale Aanpak Personeelstekort. Binnen de Noordelijk RAP-projecten is de doorontwikkeling van SchoolpleinNoord als speerpunt opgenomen. 

Naast Schoolplein Noord hebben de RAL/RAP projecten in Noord Nederland verschillende thema’s rondom het aanpakken van het lerarentekort omarmd. Voor meer informatie over de Noordelijk RAL-/RAP projecten kan contact worden opgenomen met de projectleiders:

Drenthe:

Ria Ton – Buitelaar
r.ton@ckcdrenthe.nl
06 – 20 66 43 34

Gea Hoeksema

Gea Hoekzema
gea.hoekzema@nhlstenden.com
06 – 15 31 96 10

Friesland:

Tom Dolleman
tom.dolleman@ambionholding.nl
0513 – 65 66 40

Groningen Stad & Ommeland:

Mark Terpstra
m.r.terpstra@pl.hanze.nl
www.hanze.nl/lerarentekort 

Missie

SchoolpleinNoord wil de arbeidsmarktproblematiek voor het primair- voortgezet- en speciaal onderwijs in de Noordelijke regio beter aan pakken door samen te werken, kennis te delen en het imago van het onderwijs te versterken.

Daarmee wil SchoolpleinNoord een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en leefbaarheid  van de Noordelijke regio. SchoolpleinNoord wil verbindend zijn daar waar ook ruimte is voor erkenning van diversiteit binnen het onderwijs.

Visie

SchoolpleinNoord wil binnen 2 jaar hét platform zijn dat  de continuïteit en de kwaliteit van het primair-, voortgezet- en speciaal onderwijs in de Noordelijke regio waarborgt.

Door vraag en aanbod op de arbeidsmarkt op een actieve, duurzame manier bij elkaar te brengen en daarbij kennis en HRM-activiteiten samen te delen voor verdere ontwikkeling van het onderwijs.

Doelstellingen

SchoolpleinNoord heeft als doelstelling om de huidige problematiek van tekorten gezamenlijk aan te pakken door:

  • de instroom van nieuwe leraren en directeuren te verhogen,

  • de doorstroom van leraren en directeuren te verbeteren en te behouden,

  • de uitstroom van leraren en directeuren te beperken,

  • HRM-activiteiten te delen,

  • kennis delen  en informatie verlenen (loketfunctie).

Strategie

De strategie is om in samenwerking voor de relevante doelgroepen activiteiten te ontplooien om de instroom te activeren, doorstroom te verbeteren en uitstroom te beperken.

Kortom: arbeidsmarkt-beïnvloeding door goed werkgeverschap. Daarnaast worden er activiteiten ontwikkeld om het onderwijs toekomstbestendig te maken.