Over ons

SchoolpleinNoord is een vereniging in oprichting. SchoolpleinNoord wordt hét platform voor onderwijs (van IKC tot HBO/WO) in Noord Nederland waar arbeidsmarkt, loopbaan en professionele ontwikkeling bij elkaar komen. Daarnaast ontwikkelt SchoolpleinNoord zich tot een speler die de belangen van het onderwijs in de drie Noordelijke Provincies landelijk ter tafel brengt.

SchoolpleinNoord is de voortzetting van een initiatief van het Regionaal Transfer Centrum Groningen (RTC) en de website Voordeklaskompas.

Bestuur

Het bestuur van SchoolpleinNoord wordt gevormd door:

Yvonne Beishuizen

Yvonne Beishuizen

Voorzitter College van Bestuur, Renn4

Ingrid Janssen

Ingrid Janssen

Voorzitter College van Bestuur, Ambion

Petra van der Meulen

Petra van der Meulen

Directeur servicebureau, Adenium

 

 

Kwartiermaker / aanjager

Dette Schouten

Dette Schouten

Ambtelijk secretaris

Tom Dolleman

Tom Dolleman

 

 

Regionale Aanpak Personeelstekorten

 

Binnen de Noordelijk RAP-projecten is de doorontwikkeling van SchoolpleinNoord als speerpunt opgenomen. Bovendien is SchoolpleinNoord voor de projecten een belangrijke plek om de resultaten te publiceren.

Bekijk de RAP-projecten

 

Missie

SchoolpleinNoord wil de arbeidsmarktproblematiek voor het onderwijs in de Noordelijke regio aanpakken door samen te werken, kennis te delen en het imago van het onderwijs te versterken.

Daarmee wil SchoolpleinNoord een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en leefbaarheid van de Noordelijke regio. SchoolpleinNoord wil verbindend zijn daar waar ook ruimte is voor erkenning van diversiteit binnen het onderwijs.

 

Ambitie

SchoolpleinNoord wil binnen 2 jaar hét platform zijn dat de continuïteit en de kwaliteit van het onderwijs in de Noordelijke regio waarborgt.

Door vraag en aanbod op de arbeidsmarkt op een actieve, duurzame manier bij elkaar te brengen en daarbij kennis en HRM-activiteiten samen te delen voor verdere ontwikkeling van het onderwijs.

 

Doelstellingen

SchoolpleinNoord heeft als doelstelling om de huidige problematiek van tekorten gezamenlijk aan te pakken door:

  • de instroom van onderwijspersoneel te verhogen,
  • de doorstroom te verbeteren en te behouden,
  • de uitstroom te beperken,
  • HRM-activiteiten te delen,
  • kennis delen en informatie verlenen (loketfunctie).

 

Strategie

De strategie is om in samenwerking voor de relevante doelgroepen activiteiten te ontplooien om de instroom te activeren, doorstroom te verbeteren en uitstroom te beperken.

Kortom: arbeidsmarkt-beïnvloeding door goed werkgeverschap. Daarnaast worden er activiteiten ontwikkeld om het onderwijs toekomstbestendig te maken.