SchoolpleinNoord

Start hier je loopbaan

  • Maak een profiel aan
  • Ontvang dagelijks de nieuwste vacatures via de Jobalert
PROFIEL AANMAKEN

of

inloggen in je profiel
Organisatiegegevens
Molenstraat 3a
9531CH Borger

Christelijk Kindcentrum de Borgh

Primair Onderwijs

In onze naam zijn twee elementen zichtbaar: Natuurlijk de verwijzing naar het dorp Borger, maar daarnaast is het “geborgen voelen” ook een aspect dat doorklinkt in C.B.S. De Borgh. In deze geborgenheid en een goede sfeer op school kunnen de kinderen zich ontwikkelen met al hun veelkleurige talenten. Daarbij zijn de ontmoeting, het samenwerken en de uitdaging belangrijke elementen, waarbij het team van De Borgh de kinderen ondersteunt en stimuleert om zich te ontwikkelen en hun plek in de maatschappij te vinden. We willen een open christelijke school zijn. Dat wil zeggen: iedereen is welkom! Daarbij is acceptatie van en respect voor onze christelijke identiteit het uitgangspunt. De Bijbel is voor ons het uitgangspunt en de inspiratiebrond. We vertellen de kinderen verhalen over God en mensen. Verhalen met een toekomst. Die verhalen proberen we te vertalen naar de tijd waarin we nu leven. Samen met de kinderen proberen we te ontdekken wat deze verhalen ons nu te verteleln hebben voor ons eigen leven en handelen. In de praktijk proberen we: - Elk kind een veilige en liefdevolle omgeving te geven. - Een omgeving, waarin het kind gestimuleerd wordt om zichtzelf te ontwikkelen. - De mogelijkheden die elk kind heeft als basis te nemen voor ons handelen. - Het kind te leren dat een mens er ook moet zijn voor de ander. - Het kind te leren om de maatschappij en de medemens open tegemoet te treden. Zo probeert de school inhoud te geven aan het begrip “christelijk”. Vanzelfsprekend doet de school dat samen met de ouders/verzorgers, die hiermee kunnen instemmen.