Daltonschool Ees

Sector: Primair Onderwijs

Daltonschool Ees

Daltonschool Ees is sinds 24 augustus 1990 een officiële Daltonschool. We waren de 3e Daltonschool in Drenthe. Een Daltonschool gaat uit van drie principes; het leren hanteren van keuzevrijheid, het leren zelfstandig te werken en het leren samen te werken. Deze principes laten verschillende vormen van organisatie toe en Daltonscholen verschillen dan ook van elkaar. Een Daltonschool blijft altijd in ontwikkeling, net als onze maatschappij.

Op een Daltonschool wordt een goed pedagogisch klimaat gecreëerd op basis van vertrouwen tussen kinderen onderling, tussen leerkrachten onderling en tussen kinderen en leerkrachten. Er wordt met de kinderen en leerkrachten gereflecteerd op hun gedrag, de werkhouding, de inhoud van de leerstof en het hele proces daarvan.

Contactgegevens

Daltonschool Ees
Schoolstraat 4
9536 PN Ees

Website
https://www.daltonschoolees.nl/

E-mailadres
obs-daltonschoolees@opoborger-odoorn.nl