Kindcentrum de Regenboog

Sector: Primair Onderwijs

Kindcentrum de Regenboog

De naam “De Regenboog” is in 1989 gekozen na een fusie van twee wijkscholen. Vanaf 2001 staan we bekend als Christelijke Jenaplanschool De Regenboog. De Regenboog valt onder de stichting CKC Drenthe. Sinds januari 2018 zijn alle scholen van CKC Drenthe een kindcentrum. Op de Regenboog werkt een enthousiast team van 18 teamleden samen met 175 kinderen. De kinderen zijn verdeeld over 8 stamgroepen. Onze school staat in de wijk Assen-Oost, een heel gevarieerde wijk wat betreft bebouwing en bevolking. Uit al deze wijken hebben we kinderen op school en dat vinden wij een mooie afspiegeling van de maatschappij.

Contactgegevens

Kindcentrum de Regenboog
Tuinstraat 5b
9404 KK Assen

Website
https://www.regenboogassen.nl

E-mailadres
deregenboog@ckcdrenthe.nl