Kindcentrum de Scharmhof

Sector: Primair Onderwijs

Kindcentrum de Scharmhof

Graag informeren wij u over ons Kindcentrum. Wij streven naar kwalitatief goed onderwijs en een heldere profilering van onze identiteit. Wij willen op ons kindcentrum alle aspecten van de ontwikkeling van kinderen aandacht geven, zowel cognitief, sociaal-emotieel, motorisch als creatief. Ook kinderen die extra hulp en begeleiding nodig hebben, krijgen daarvoor voldoende ruimte. In het onderwijs en de opvang op De Scharmhof vinden wij het belangrijk dat de kinderen een actieve rol spelen in hun leerproces en ook samenwerkend leren. Wij hechten veel waarde aan goede contacten met de ouders van de kinderen. Samen zorgen wij dat de school een veilige, vertrouwde en uitdagende plek is waar u en uw kind zich thuis voelen. Onze kinderen komen uit gezinnnen met verschillende opvattingen op godsdienstig en levensbeschouwelijk terrein. Samen zoeken we daarom steeds naar een evenwicht in het omgaan met deze verschillen Opdat iedereen, met respect en eerbied voor elkaar, zijn weg hierin kan vinden.

Contactgegevens

Kindcentrum de Scharmhof
Scharmbarg 1
9407EA Assen

Website
https://www.scharmhof.nl

E-mailadres
descharmhof@ckcdrenthe.nl