obs Westermarskoalle

Sector: Primair Onderwijs

obs Westermarskoalle

Een harmonieuze, veilige omgeving is onontbeerlijk voor kinderen om zich te ontwikkelen. Kinderen ontwikkelen zich door het opdoen van kennis en ervaring. Respect voor elkaar en de wereld is daarbij een belangrijke kernwaarde. In een moderne, uitdagende leeromgeving geven wij kinderen de benodigde kennis mee, ontwikkelen ze zich als mens en ontdekken ze hun talenten. Vanuit plezier en vertrouwen komen zij tot de beste prestaties, nu en in de toekomst.

Contactgegevens

obs Westermarskoalle
E.A. Borgerstraat 21-23
8501 NC Joure

Website
https://www.westermarskoalle.nl/

E-mailadres
westermarskoalle@ambion.nl