obs Van Maasdijkschool

Sector: Primair Onderwijs

obs Van Maasdijkschool

OBS van Maasdijkschool is een prettige, veilige omgeving voor leerlingen om zich te ontwikkelen tot zelfbewuste wereldburgers. Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Wij bieden kinderen een sociale omgeving waarin zij worden geprikkeld, maar ook als persoon worden gezien en gehoord. Maar ook waar ze leren vertrouwen op zichzelf en de mogelijkheden die worden geboden. Wij bereiden ze voor op een volgende stap in hun jonge leven en leggen een solide basis voor de toekomst. De Van Maasdijkschool, een dijk van een school!

Contactgegevens

obs Van Maasdijkschool
Van Beyma thoe Kingmaweg 1
8441 CP Heerenveen

Website
https://www.vanmaasdijkschool.nl/nl/

E-mailadres
vanmaasdijkschool@ambion.nl