OBS De Zeijerhoogte

Sector: Primair Onderwijs

OBS De Zeijerhoogte

OBS De Zeijer Hoogte is een openbare school.

Openbaar betekent dat de school toegankelijk is voor iedereen. Een openbare school is een school waar iedereen, ongeacht levensovertuiging, culturele achtergrond, van harte welkom is en waar voor iedereen een gelijkwaardige plaats is. In het openbaar onderwijs krijgt het kind de gelegenheid kennis te maken met diverse opvattingen, overtuigingen en denkbeelden, leert het deze waarderen en hiervoor open te staan.

We streven naar een positief klimaat dat zich onder andere kenmerkt door het geven van positieve feedback ten opzichte van leerlingen en het creëren van een veilige en rustige omgeving. Pedagogische afstemming tussen leerkracht, leerling en ouders is daarbij van groot belang.

Dit betekent dat er een omgeving gecreëerd wordt waarin ieder­een zich, ongeacht zijn of haar mogelijkheden of prestaties, gelukkig kan voelen en geaccepteerd weet. Een omgeving vol ontwikkelingskansen voor elk individu.

Kortom: we trachten steeds elk kind dat genete geven, wat het in elk stadium van zijn ontwikkeling, nodig heeft met het oog op zijn specifieke eigenschappen.

OBS De Zeijer Hoogte is een school die een centrale plaats inneemt in de gemeenschap van het dorp Zeijen en de sociale samenhang versterkt tussen kinderen, jongeren, ouders en inwoners.

Contactgegevens

OBS De Zeijerhoogte
Ubbenaseweg 7
9491 AA Zeijen

Website
https://www.obszeijen.nl

E-mailadres
 zeijerhoogte@stichtingbaasis.nl