SchoolpleinNoord

Start hier je loopbaan

  • Maak een profiel aan
  • Ontvang dagelijks de nieuwste vacatures via de Jobalert
PROFIEL AANMAKEN

of

inloggen in je profiel

Anders Organiseren in Onderwijs

Mogelijk gemaakt door:
de informatie op deze pagina is afkomstig van:

Noord-Nederland is voortvarend in vier regio’s met RAP aan de slag. RAP staat voor Regionale Aanpak Personeelstekorten; dit probleem vraagt een regionale aanpak. Zo is er in het Noorden een regio Drenthe, een regio Friesland en een regio Groningen Stad en Ommeland gevormd van PO en lerarenopleidingen.

Dé oplossing van het lerarentekort bestaat niet. Dé oplossing is een samenspel van deeloplossingen. Versterken van de wervingskracht, versterken van het werkgeverschap, om er enkelen te noemen. Anders Organiseren is ook een deel van de oplossing. In het najaar van 2020 is de Week van het Anders Organiseren gehouden. Een online symposium om elkaar in het Noorden bij te praten over de stand van de wetenschap en praktijkervaringen te delen van basisscholen die met vernieuwing in het onderwijs bezig zijn. Over andere organisatiemodellen, het belang van een onderwijsvisie, samenwerken met kinderopvang binnen een IKC, doorgaande leerlijnen, hoe kinderen leren, draagvlak voor verandering creëren, het imago van de leerkracht, de aantrekkelijkheid van werken in het onderwijs; noem maar op. De week heeft een geweldige schat aan kennisdeling opgeleverd. Elke dag was de verbinding tussen onderzoek en de dagelijkse schoolpraktijk zichtbaar. Deze kennis en ervaring is vastgelegd in de krant 'Anders Organiseren in Onderwijs'.

Want kennis en ervaringen delen, én inspiratie opdoen: dat zijn de belangrijkste pijlers in onze RAP projecten.

Dit is tevens de opdracht van de innovatiewerkplaats (IWP) en het leeratelier ‘Anders organiseren en Goed Werkgeverschap’, die breed kijkt naar dit vraagstuk. Niet alleen vanuit het onderwijs, maar ook vanuit bedrijfskunde en human resource management. Want wat al wél doorschemert tussen alle positieve en negatieve ervaringen met andere aanpakken: het werkt pas als die drie (onderwijs, bedrijfskunde en HR) goed met elkaar in balans zijn. En ook: veranderen is maatwerk. Ieder school kent een eigen geschiedenis, heeft een eigen cultuur en verdient het om benaderd te worden vanuit de eigen context.

Kijk vooral eens door een andere bril naar het personeelstekort en de werkdruk van basisscholen. Er is geen kant-en-klaar recept, maar als (basis)scholen, besturen en hogescholen samenwerken in onderzoek en van elkaar leren, vinden we nieuwe en betere wegen naar goed onderwijs in een fijn leer- en werkklimaat.

Heb je vragen?

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel, neem dan gerust contact op met SchoolpleinNoord via info@schoolpleinnoord.nl.