Gedragsdeskundige (orthopedagoog / psycholoog) Expertisecentrum voor 0,6-0,7 fte

Gedragsdeskundige (orthopedagoog / psycholoog) Expertisecentrum voor 0,6-0,7 fte

Gedragsdeskundige (orthopedagoog / psycholoog) Expertisecentrum voor 0,6-0,7 fte

gedragskundige

Leeuwarden

06-0,7 fte

plaatsingsdatum

8 juli 2021

arbeidsovereenkomst

Bepaalde tijd (tijdelijk)

ingangsdatum

1-10-2021

opleidingsniveau

WO

ik ga reageren

Organisatiegegevens

Samenwerkingsverband Fryslân-Noard
Melkemastate 29
8925 AX Leeuwarden
https://swvfryslan-noard.nl/

Contactpersoon

fabienne Smedinga

fsmedinga@swvfryslan-noard.nl
0622842708

Vacature gegevens

Plaatsingsdatum 8 juli 2021
Standplaats Leeuwarden
Functiegroep Onderwijs Ondersteunend Personeel (OOP)
Functienaam gedragskundige
Arbeidsovereenkomst Bepaalde tijd (tijdelijk)
Aantal FTE 06-0,7
Opleidingsniveau WO
CAO VO
Schaal 11
Sluitingsdatum solliciteren voor 24 augustus 2021
<h4><strong>Gedragsdeskundige (orthopedagoog / psycholoog) Expertisecentrum voor 0,6-0,7 fte</strong></h4><p>Context van de functie&nbsp;<p>1. Het SWV Fryslân-Noard is een samenwerkingsverband van 15 schoolbesturen voor voortgezet (speciaal) onderwijs met als doel passend onderwijs voor alle leerlingen in de regio bereikbaar te maken. Binnen ons samenwerkingsverband kennen we de volgende geledingen: Expertisecentrum, OPDC, Zorgtoewijzing en directie &amp; ondersteunende diensten.&nbsp;<br><span style="color: inherit; font-family: inherit; font-size: inherit;">2. Binnen het Expertisecentrum werk je met collega’s (gedragsdeskundigen en consulenten passend onderwijs) aan het ondersteunen van de aangesloten VO-scholen bij het vormgeven van de extra ondersteuning in de school. Elke medewerker van het Expertisecentrum is werkzaam één of meer scholen en binnen het gebouw van SWV Fryslân-Noard.&nbsp;</span></p><p>&nbsp;Kernactiviteiten&nbsp;</p><p>Als gedragsdeskundige binnen het Expertisecentrum ben je verantwoordelijk voor:&nbsp;</p><p>&nbsp;1. Het uitvoeren van psychodiagnostisch en orthodidactisch onderzoek bij individuele leerlingen.&nbsp;<br><span style="color: inherit; font-family: inherit; font-size: inherit;">2. Het ondersteunen en begeleiden van docenten en schooldirecties bij de aanpak van leer- en psychosociale problemen van leerlingen binnen de school.&nbsp;<br></span><span style="color: inherit; font-family: inherit; font-size: inherit;">3. Het leveren van een bijdrage aan het zorg(advies)overleg van de scholen. <br>&nbsp;4. Het management van de scholen te adviseren op het terrein van de ondersteuningsstructuur zodat leerlingen niet tussen wal en schip vallen (preventie). <br>5. De ontwikkeling binnen het vakgebied en eigen specialismes binnen het Expertisecentrum op peil te houden.&nbsp;</span></p><p><span style="color: inherit; font-family: inherit; font-size: inherit;">&nbsp;Kennis, vaardigheden en attitude</span></p><p><span style="color: inherit; font-family: inherit; font-size: inherit;">&nbsp;• Gespecialiseerde theoretische kennis van en ervaring met het vakgebied van orthopedagogiek en psychodiagnostiek en het algemene terrein van leerlingbegeleiding en (ortho)didactiek.<br>• Kennis van en ervaring met leer- en ontwikkelingsstoornissen gerelateerd aan de onderwijsleersituatie. <br>• Kennis van en inzicht in testmateriaal en vaardig in de afname en interpretatie van uitslagen en opstellen van onderzoeksverslagen. <br>• Kennis van en inzicht in de denkwijze en gedragsaspecten van jeugdigen met een leer- en of ontwikkelingsstoornis. <br>• Inzicht in taakstelling, organisatie en werkwijze van de scholen, de ondersteuningsstructuur en de sociale kaart in de regio. <br>• Kunnen signaleren, hulpvragen verhelderen, adviseren, begeleiden, verbinden en reflecteren op eigen handelen. <br>&nbsp;• Vaardig in het opstellen van een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). <br>• In staat zelfstandig te opereren binnen gestelde beleidskaders en werkafspraken. <br>• Positieve attitude ten opzichte van ontwikkelingsmogelijkheden van docenten en andere professionals binnen de school.<br>&nbsp;• Onderschrijven van en ervaring met de uitgangspunten van handelingsgericht werken.&nbsp;</span></p><p><span style="color: inherit; font-family: inherit; font-size: inherit;">&nbsp;Functionele contacten&nbsp;</span></p><p><span style="color: inherit; font-family: inherit; font-size: inherit;">• Met leerlingen tijdens testen en observaties om te motiveren, instrueren en begeleiden. <br>• Met ouders over uitkomsten van onderzoeken en testen om deze toe te lichten en te adviseren en om afstemming te verkrijgen over de begeleiding/ondersteuning. <br>• Met docenten en directies van scholen om hen te adviseren en te ondersteunen m.b.t. de aanpak van (complexe) problemen van leerlingen. <br>• Met zorgteams en andere betrokkenen over de invulling, uitvoering en voortgang van behandelplannen en om verschillen van inzicht en conflicterende belangen op te lossen. <br>• Met externe deskundigen over doorverwijzing van leerlingen om informatie te verstrekken en te verkrijgen. <br>• Met collega’s binnen het samenwerkingsverband over de vormgeving en uitvoering van leerlingenzorg in de regio, om af te stemmen.&nbsp;</span></p><p><span style="color: inherit; font-family: inherit; font-size: inherit;">&nbsp;Competenties specifiek voor deze functie (gebaseerd op SBL competenties)&nbsp;</span></p><p><span style="color: inherit; font-family: inherit; font-size: inherit;">1. Contact leggen met de leerling en anderen <br>2. Oordeelsvorming en analyse <br>3. Plannen en organiseren eigen werk <br>4. Kwaliteitsgericht <br>5. Samenwerken met collega's <br>6. Samenwerken met de omgeving <br>7. Reflectie en ontwikkeling <br>8. Klantgerichtheid (service-oriëntatie)&nbsp;</span></p><p><span style="color: inherit; font-family: inherit; font-size: inherit;">&nbsp;Opleiding&nbsp;</span></p><p><span style="color: inherit; font-family: inherit; font-size: inherit;">• WO werk en denk niveau; afgeronde universitaire opleiding psychologie (bij voorkeur GZ registratie) of orthopedagogiek (bij voorkeur Generalistenregistratie).&nbsp;</span></p><p><span style="color: inherit; font-family: inherit; font-size: inherit;">&nbsp;Omvang en inschaling&nbsp;</span></p><p><span style="color: inherit; font-family: inherit; font-size: inherit;">• 0,6-0,7 fte per 1 oktober 2021 <br>• schaal 11 CAO VO (OOP)&nbsp;</span></p><p><span style="color: inherit; font-family: inherit; font-size: inherit;">&nbsp;Procedure • Voor meer informatie over deze vacature kunt u telefonisch contact opnemen met Fabiënne Smedinga, teamleider Expertisecentrum &amp; OPDC: 06 -22842708&nbsp;</span></p><p><span style="color: inherit; font-family: inherit; font-size: inherit;">&nbsp;• Belangstellenden voor deze functie wordt gevraagd om uiterlijk 24 augustus 2021 per mail een motivatiebrief met CV te sturen naar fsmedinga@swvfryslan-noard.nl.&nbsp;</span></p><p><span style="color: inherit; font-family: inherit; font-size: inherit;">• De gesprekken zullen plaatsvinden maandagmiddag 6 september. Bij het gesprek zullen aanwezig zijn; een gedragskundige, onderwijsconsulent en de teamleider.&nbsp;</span></p><p><span style="color: inherit; font-family: inherit; font-size: inherit;">&nbsp;Meer Informatie omtrent het samenwerkingsverband en de aangesloten scholen kunt u vinden op onze website: www.swvfryslân-noard.nl&nbsp;&nbsp;</span></p></p>

Gedragsdeskundige (orthopedagoog / psycholoog) Expertisecentrum voor 0,6-0,7 fte

Context van de functie 

1. Het SWV Fryslân-Noard is een samenwerkingsverband van 15 schoolbesturen voor voortgezet (speciaal) onderwijs met als doel passend onderwijs voor alle leerlingen in de regio bereikbaar te maken. Binnen ons samenwerkingsverband kennen we de volgende geledingen: Expertisecentrum, OPDC, Zorgtoewijzing en directie & ondersteunende diensten. 
2. Binnen het Expertisecentrum werk je met collega’s (gedragsdeskundigen en consulenten passend onderwijs) aan het ondersteunen van de aangesloten VO-scholen bij het vormgeven van de extra ondersteuning in de school. Elke medewerker van het Expertisecentrum is werkzaam één of meer scholen en binnen het gebouw van SWV Fryslân-Noard. 

 Kernactiviteiten 

Als gedragsdeskundige binnen het Expertisecentrum ben je verantwoordelijk voor: 

 1. Het uitvoeren van psychodiagnostisch en orthodidactisch onderzoek bij individuele leerlingen. 
2. Het ondersteunen en begeleiden van docenten en schooldirecties bij de aanpak van leer- en psychosociale problemen van leerlingen binnen de school. 
3. Het leveren van een bijdrage aan het zorg(advies)overleg van de scholen.
 4. Het management van de scholen te adviseren op het terrein van de ondersteuningsstructuur zodat leerlingen niet tussen wal en schip vallen (preventie).
5. De ontwikkeling binnen het vakgebied en eigen specialismes binnen het Expertisecentrum op peil te houden. 

 Kennis, vaardigheden en attitude

 • Gespecialiseerde theoretische kennis van en ervaring met het vakgebied van orthopedagogiek en psychodiagnostiek en het algemene terrein van leerlingbegeleiding en (ortho)didactiek.
• Kennis van en ervaring met leer- en ontwikkelingsstoornissen gerelateerd aan de onderwijsleersituatie.
• Kennis van en inzicht in testmateriaal en vaardig in de afname en interpretatie van uitslagen en opstellen van onderzoeksverslagen.
• Kennis van en inzicht in de denkwijze en gedragsaspecten van jeugdigen met een leer- en of ontwikkelingsstoornis.
• Inzicht in taakstelling, organisatie en werkwijze van de scholen, de ondersteuningsstructuur en de sociale kaart in de regio.
• Kunnen signaleren, hulpvragen verhelderen, adviseren, begeleiden, verbinden en reflecteren op eigen handelen.
 • Vaardig in het opstellen van een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP).
• In staat zelfstandig te opereren binnen gestelde beleidskaders en werkafspraken.
• Positieve attitude ten opzichte van ontwikkelingsmogelijkheden van docenten en andere professionals binnen de school.
 • Onderschrijven van en ervaring met de uitgangspunten van handelingsgericht werken. 

 Functionele contacten 

• Met leerlingen tijdens testen en observaties om te motiveren, instrueren en begeleiden.
• Met ouders over uitkomsten van onderzoeken en testen om deze toe te lichten en te adviseren en om afstemming te verkrijgen over de begeleiding/ondersteuning.
• Met docenten en directies van scholen om hen te adviseren en te ondersteunen m.b.t. de aanpak van (complexe) problemen van leerlingen.
• Met zorgteams en andere betrokkenen over de invulling, uitvoering en voortgang van behandelplannen en om verschillen van inzicht en conflicterende belangen op te lossen.
• Met externe deskundigen over doorverwijzing van leerlingen om informatie te verstrekken en te verkrijgen.
• Met collega’s binnen het samenwerkingsverband over de vormgeving en uitvoering van leerlingenzorg in de regio, om af te stemmen. 

 Competenties specifiek voor deze functie (gebaseerd op SBL competenties) 

1. Contact leggen met de leerling en anderen
2. Oordeelsvorming en analyse
3. Plannen en organiseren eigen werk
4. Kwaliteitsgericht
5. Samenwerken met collega's
6. Samenwerken met de omgeving
7. Reflectie en ontwikkeling
8. Klantgerichtheid (service-oriëntatie) 

 Opleiding 

• WO werk en denk niveau; afgeronde universitaire opleiding psychologie (bij voorkeur GZ registratie) of orthopedagogiek (bij voorkeur Generalistenregistratie). 

 Omvang en inschaling 

• 0,6-0,7 fte per 1 oktober 2021
• schaal 11 CAO VO (OOP) 

 Procedure • Voor meer informatie over deze vacature kunt u telefonisch contact opnemen met Fabiënne Smedinga, teamleider Expertisecentrum & OPDC: 06 -22842708 

 • Belangstellenden voor deze functie wordt gevraagd om uiterlijk 24 augustus 2021 per mail een motivatiebrief met CV te sturen naar fsmedinga@swvfryslan-noard.nl. 

• De gesprekken zullen plaatsvinden maandagmiddag 6 september. Bij het gesprek zullen aanwezig zijn; een gedragskundige, onderwijsconsulent en de teamleider. 

 Meer Informatie omtrent het samenwerkingsverband en de aangesloten scholen kunt u vinden op onze website: www.swvfryslân-noard.nl  

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

ik reageer