rap

Magazine RAP Noord Nederland

Deze week is het magazin Regionale Aanpak Leraren- en Personeelstekort Onderwijs Noord-Nederland uitgebracht. Noord-Nederland is voortvarend in vier regio’s met RAP aan de slag.

RAP staat voor Regionale Aanpak Personeelstekorten; dit probleem vraagt een regionale aanpak. Zo is er in het Noorden een regio Drenthe, een regio Friesland en een regio Groningen Stad en Ommeland gevormd van PO en lerarenopleidingen.

Labels

Masteropgeleide leerkrachten in het PO

Één van de thema’s binnen het project ‘Regionale Aanpak Lerarentekort’ (RAL) is ‘Behoud leerkrachten’. Een werkgroep, bestaande uit medewerkers van schoolbesturen in Groningen Stad & Ommeland, heeft zich gebogen over de vraag: Welk advies kunnen we uitbrengen als het gaat over aantrekkelijk werkgeverschap voor masteropgeleide leerkrachten in het PO?