rap

Masteropgeleide leerkrachten in het PO

Één van de thema’s binnen het project ‘Regionale Aanpak Lerarentekort’ (RAL) is ‘Behoud leerkrachten’. Een werkgroep, bestaande uit medewerkers van schoolbesturen in Groningen Stad & Ommeland, heeft zich gebogen over de vraag: Welk advies kunnen we uitbrengen als het gaat over aantrekkelijk werkgeverschap voor masteropgeleide leerkrachten in het PO?