SchoolpleinNoord

Start hier je loopbaan

  • Maak een profiel aan
  • Ontvang dagelijks de nieuwste vacatures via de Jobalert
PROFIEL AANMAKEN

of

inloggen in je profiel
Organisatiegegevens
Donderslaan 157A
9728 KX Groningen

Stichting RENN4 (oud)

Voortgezet Onderwijs

Excellent in speciaal talent!

 

RENN4, het Regionaal Expertisecentrum Noord Nederland, is een gecertificeerde onderwijsorganisatie voor leerlingen met:

  • leerproblemen;
  • beperkingen in gedrag en/of psychiatrische problematiek;
  • een verstandelijke beperking

 

Ieder kind heeft het recht op onderwijs en ieder kind kan en wil leren. Het is onze opdracht om te zorgen dat de leerling het onderwijs en de ondersteuning krijgt die past bij zijn of haar ontwikkelingsmogelijkheden. Samen met ouders en, indien noodzakelijk, jeugdhulpverleningsinstellingen proberen we het maximale uit leerlingen te halen en verborgen talenten zichtbaar te maken. De leerling moet een toekomstperspectief kunnen realiseren.

Op meer dan dertig locaties in Groningen, Friesland en Drenthe verzorgen we speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs aan ruim 2300 leerlingen van 4 tot 20 jaar.

RENN4 speelt in op de individuele onderwijs- en begeleidingsbehoeften en de speciale talenten van elke leerling. Hiervoor kijken we eerst wat een leerling nodig heeft om zijn/haar speciale talenten optimaal te kunnen ontwikkelen. Vervolgens kijken we hoe daar met ons onderwijs op kunnen aansluiten: dit noemen we gespecialiseerd onderwijs. Om nog beter te kunnen inspelen op de ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen, kijken we over de grenzen van wettelijk vastgestelde onderwijssoorten heen.

Om te blijven excelleren spelen we actief in op de ontwikkelingen om ons heen en bij onze leerlingen. In ons strategisch beleidsplan hebben we beschreven hoe we dat in de komende periode aanpakken. Vier ambities staan hierbij centraal:

  • andere inrichting van onderwijs en zorg;
  • gespecialiseerd onderwijs;
  • persoonlijk leiderschap en teamontwikkeling;
  • boeien en binden van onderwijsprofessionals.