Stiching Openbaar Onderwijs Marenland

Sector: Primair Onderwijs

Stiching Openbaar Onderwijs Marenland

Stichting Openbaar Onderwijs Marenland is verantwoordelijk voor 21 basisscholen/kindcentra in Noordoost-Groningen.  We geven ons onderwijs vorm vanuit onze openbare identiteit, met respect en aandacht voor elkaar en onze omgeving. Onze visie en speerpunten formuleerden we samen met Stichting Christelijk Primair Onderwijs Noordkwartier. De beide besturen staan al decennialang voor goed, aantrekkelijk en toekomstgericht onderwijs. Omdat onze scholen in dezelfde regio staan, we vaak bij elkaar in een gebouw/ Integraal Kind Centrum (IKC) gehuisvest zijn en we te maken hebben met dezelfde kansen en uitdagingen, besloten we onze krachten te bundelen. Samenwerken doen we op bestuursniveau en op onze locaties (IKC’s). We hebben daarbij respect voor elkaars identiteit en maken gebruik van de verschillen. Ook vinden we samenwerking met de kinderopvang en de partners in de omgeving essentieel. Samenwerking met de kinderopvang willen we zoveel mogelijk vormgeven binnen IKC’s. Binnen een IKC vormen onderwijs en kinderopvang één geheel, met één leidinggevende en één team. We bieden er ieder kind van 0 tot 12 jaar door middel van een doorgaande lijn in opvoeding en onderwijs en een breed (naschools) aanbod de mogelijkheid zich optimaal te ontwikkelen. De IKC’s hebben de vrijheid om, binnen de bestuurlijke kaders, hun onderwijs zelf vorm te geven. Zo kunnen ze beter aansluiten bij wat kinderen nodig hebben en inspelen op de mogelijkheden die de wijk of het dorp biedt. Samen kunnen we meer, een buitenkans voor ieder kind!

Locaties

"De Optimist, locatie Botterlaan"
"De Optimist, locatie Botterlaan"

Primair Onderwijs Delfzijl

"De Optimist, locatie Gersteland"
"De Optimist, locatie Gersteland"

Primair Onderwijs Delfzijl

"De Optimist, locatie Gevelsteen"
"De Optimist, locatie Gevelsteen"

Primair Onderwijs Delfzijl

b.s. De Kronkelaar
b.s. De Kronkelaar

Primair Onderwijs Wagenborgen

KC De Rietpluim
KC De Rietpluim

Primair Onderwijs Delfzijl

Kindcentrum Noord
Kindcentrum Noord

Primair Onderwijs Delfzijl

Kindcentrum Qworzo
Kindcentrum Qworzo

Primair Onderwijs Woldendorp

Kindcentrum Qworzo
Kindcentrum Qworzo

Primair Onderwijs Woldendorp

Netwerkschool
Netwerkschool

Primair Onderwijs Zeerijp

o.b.j.s. De Wilster
o.b.j.s. De Wilster

Primair Onderwijs Middelstum

o.b.s. De Huifkar
o.b.s. De Huifkar

Primair Onderwijs Ten Boer

o.b.s. De Vuurvlinder
o.b.s. De Vuurvlinder

Primair Onderwijs Appingedam

o.b.s. Garmerwolde
o.b.s. Garmerwolde

Primair Onderwijs Garmerwolde

o.b.s. Hiliglo
o.b.s. Hiliglo

Primair Onderwijs Holwierde

o.b.s. Jan Ligthart
o.b.s. Jan Ligthart

Primair Onderwijs Appingedam

o.b.s. Meedhuizen
o.b.s. Meedhuizen

Primair Onderwijs Meedhuizen

o.b.s. Prinses Beatrix
o.b.s. Prinses Beatrix

Primair Onderwijs Loppersum

o.b.s. Togtemaar
o.b.s. Togtemaar

Primair Onderwijs Bedum

Organisatiegegevens

Stiching Openbaar Onderwijs Marenland
Professor R.P. Cleveringaplein 3
9901 AZ Appingedam

Website
https://www.marenland.org/

E-mailadres
onderwijsbureau@marenland.org