Stichting ROOBOL

Sector: Primair Onderwijs

Stichting ROOBOL

De stichting ROOBOL is, met 13 basisscholen en één samenwerkingsbasisschool, verantwoordelijk voor kwalitatief goed en toegankelijk openbaar onderwijs in de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel en Noardeast-Fryslân.
ROOBOL hecht grote waarde aan kwalitatief hoogstaand onderwijs en een kansrijke plezierige basisschooltijd voor alle leerlingen. Alle betrokkenen zetten zich daar dagelijks met hart en ziel voor in en daar zijn wij trots op. Conform het meerjarig strategisch beleidsplan 2019-2023 geven wij invulling aan 'Samen het beste uit kinderen halen'.

Locaties

Stichting ROOBOL
Stichting ROOBOL

Primair Onderwijs Buitenpost

Organisatiegegevens

Stichting ROOBOL
Kuipersweg 5
9285 SN Buitenpost

Website
https://www.roobol.frl

E-mailadres
info@roobol.frl