PCBO Leeuwarden

Sector: Primair Onderwijs

PCBO Leeuwarden: 16 sterke basisscholen

U vindt ze op 17 locaties in of vlakbij alle wijken van Leeuwarden, in Stiens, Wirdum, Grou, Akkrum en Aldeboarn. Ze horen bij PCBO Leeuwarden e.o. Hun overeenkomsten: het beste onderwijs. Maatwerk. Op bereikbare en toegankelijke scholen, waar iedereen in het team oprechte aandacht heeft voor iedere leerling. Op alle scholen van PCBO Leeuwarden werken professionele onderwijsmensen met grote betrokkenheid én met veel plezier aan kennis, vorming en vaardigheden. Onze missie is om vanuit een christelijke identiteit hoogwaardig, innovatief en gedegen onderwijs te verzorgen, met aandacht voor de talenten van ieder kind. 

Steeds meer IKC’s
Al onze basisscholen werken voor buitenschoolse opvang nauw samen met organisaties voor kinderopvang. Binnen een aantal PCBO-scholen groeide die samenwerking uit tot een Integraal Kind Centrum (IKC). Daarbinnen zijn onderwijs en kinderopvang vergaand geïntegreerd. Zo werken IKC’s met een doorgaande leer- en ontwikkelingslijn voor kinderen van 0 of 2 tot 13 jaar. De gemeente Leeuwarden heeft extra geld beschikbaar gesteld voor het ontwikkelen van mooie en sterke IKC’s.  

Locaties

IKC Prins Constantijn
IKC Prins Constantijn

Primair Onderwijs Leeuwarden

locatie Grou en Leeuwarden
locatie Grou en Leeuwarden

Primair Onderwijs

Vacatures bij PCBO Leeuwarden

Op dit moment zijn er geen actieve vacatures. Ga naar vacatures en vind de nieuwste vacatures voor jou!

Organisatiegegevens

PCBO Leeuwarden
Margaretha de Heerstraat 2
8921 AK Leeuwarden

Website
https://www.pcboleeuwarden.nl/

E-mailadres
info@pcboleeuwarden.nl