Van Haersma Buma School

Sector: Primair Onderwijs

Van Haersma Buma School

Samen groeien! In een drietalige, groene kanjerschool. Kinderen werken samen in de groep en samen in de school. Ons enthousiaste team voelt zich, samen met ouders, verantwoordelijk voor de ontwikkeling van onze leerlingen. Je wordt gezien en mag zijn wie je bent. Op onze christelijke school kun jij je veilig voelen, krijg je verantwoordelijkheid én keuzevrijheid. Verbinding, eigenaarschap en respect, welbevinden en vertrouwen: daar draait 't om op onze school. De Van Haersma Buma School is een school van Palludara: "Met een open blik kijk je verder!"

Contactgegevens

Van Haersma Buma School
De Hoep 45
8622 XM Hommerts

Website
http://www.vanhaersmabumaschool.nl

E-mailadres
vhbs@palludara.nl