Obs De Linderakkers

Sector: Primair Onderwijs

Obs De Linderakkers

Obs De Linderakkers is een kleine dorpsschool in het dorp Valthe. De school is een gebouw dat 5 lokalen heeft met een centrale hal. De kleuters hebben een speellokaal en een ruimte waar verschillende hoeken zijn gecreëerd. In de centrale hal van de school hebben we een podium, waarop verschillende podiummomenten, een musical en andere activiteiten worden georganiseerd, waarbij ouders en verzorgers kunnen komen kijken.

Naast de ruim 70 leerlingen zijn 5 leerkrachten aan de school verbonden. De leerlingen zijn verdeeld over vier (combinatie-)groepen. Ook werken een intern begeleider, een schoolleider, een onderwijsassistent, een ambulant begeleider en een logopedist op onze school.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan. Om dit te realiseren zijn goede contacten tussen school en thuis een voorwaarde. Wij streven naar een school waarbinnen eigenaarschap op leren, zelfstandigheid en samenwerking van leerlingen binnen een gestructureerde en veilige omgeving leidende waarden zijn. Er is ruimte voor verschillen tussen kinderen.

Contactgegevens

Obs De Linderakkers
Linderakkers 3
7872 PM Valthe

Website
http://www.obs-delinderakkers.nl/

E-mailadres
obs-delinderakkers@opoborger-odoorn.nl