OBS de Westhoek

Sector: Primair Onderwijs

OBS de Westhoek

Obs De Westhoek is een kleine dorpsschool in 2e Exloërmond. De school is een gebouw dat 5 lokalen heeft met een centrale hal. De kleuters hebben een speellokaal en een eigen hal en entree. In de centrale hal van de school werken kinderen wanneer ze zelfstandig hun verwerking kunnen maken. In de lerarenkamer wordt extra begeleiding gegeven door de onderwijsassistent en/of een leerkracht die extra begeleiding en ondersteuning geeft aan individuele leerlingen en/of groepjes leerlingen. De boeken van de bibliotheek op school (dBos), staan in de hal, in de schoolbibliotheek.

Naast de ruim 70 leerlingen zijn 6 leerkrachten aan de school verbonden. De leerlingen zijn verdeeld over 5 groepen: groep 1 en 2, groep 3, groep 4 en 5, groep 6 en 7 en een groep 8. Ook werken een intern begeleider, een schoolleider, een onderwijsassistent, een ambulant begeleider en een logopedist op onze school.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan en leren. Om dit te realiseren zijn goede contacten tussen school en thuis een voorwaarde. Wij streven naar een school waarbinnen eigenaarschap op leren, zelfstandigheid en samenwerking van leerlingen binnen een gestructureerde en veilige omgeving leidende waarden zijn. We trachten kinderen zoveel mogelijk onderwijs te bieden wat voor hen uitdagend is en succesvol. We houden daarbij rekening met de verschillen tussen leerlingen.

Contactgegevens

OBS de Westhoek
Schoolstraat 27
9571 CB 2e Exloërmond

Website
http://www.obs-dewesthoek.nl/

E-mailadres
obs-dewesthoek@opoborger-odoorn.nl