Obs De Aanloop

Sector: Primair Onderwijs

Obs De Aanloop

Obs De Aanloop is een kleine dorpsschool in Valthermond. De school is een gebouw dat 6 lokalen heeft met een centrale hal. De kleuters hebben een speellokaal en een eigen hal en entree. In de centrale hal van de school werken kinderen wanneer ze zelfstandig hun verwerking kunnen maken. In een lokaal wordt extra begeleiding gegeven door de onderwijsassistent en of een leerkracht die extra begeleiding en ondersteuning geeft aan individuele leerlingen en/of groepjes leerlingen. Tevens hebben we in dit lokaal de boeken en de uitleen van de Bieb op school en op vrijdag de logopedist.

Naast de ruim 70 leerlingen zijn 7 leerkrachten aan de school verbonden. De leerlingen zijn verdeeld over 4 combinatiegroepen. Ook werken een intern begeleider, een schoolleider, een onderwijsassistent, een ambulant begeleider en een logopedist op onze school. Een keer in de twee weken is een lid van het sociaal team aanwezig.

Contactgegevens

Obs De Aanloop
Wilhelminalaan 4
7876 HA Valthermond

Website
http://www.obs-deaanloop.nl/

E-mailadres
obs-deaanloop@opoborger-odoorn.nl