Obs Ekkelhof

Sector: Primair Onderwijs

Obs Ekkelhof

OBS Ekkelhof is een kleine dorpsschool. Momenteel bezoeken ongeveer 50 kinderen de school, verdeeld over drie (combinatie-)groepen. De kinderen zijn afkomstig uit verschillende dorpen: Drouwen, Bronneger, Buinen, Drouwenerveen en Gasselte. Voor de kinderen en hun ouders speelt de school een belangrijke rol in hun sociale leven. De school vormt één geheel met het dorpshuis ‘Meester Hekmanhoes’. De grote zaal van het dorpshuis kan door de school worden gebruikt voor spellessen en voorstellingen.
Visie op lesgeven

Het lesgeven is de kern van ons werk. We zorgen als leerkracht dat de kinderen zich veilig voelen, zodat ze zichzelf optimaal kunnen ontwikkelen. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, hoewel beide facetten van ons werk sterk met elkaar verbonden zijn. Van belang daarbij is: oog hebben voor het individu, een open houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich gekend weet. Belangrijke pedagogische noties zijn: zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, kritische zin, reflecterend vermogen en samenwerking.

Contactgegevens

Obs Ekkelhof
Schoolstraat 12
9533 PL Drouwen

Website
http://obs-ekkelhof.nl/

E-mailadres
obs-ekkelhof@opoborger-odoorn.nl