Montessorischool Borger

Sector: Primair Onderwijs

Montessorischool Borger

De visie van Maria Montessori (1870-1952) blijft verrassend actueel en sluit uitstekend aan bij de nieuwe ontwikkelingen in het basisonderwijs, talentontwikkeling, passend onderwijs, voortgezet onderwijs en theorieën vanuit de ontwikkelingspsychologie. Binnen onze school staat een vertrouwde en rijke leeromgeving centraal. Hierin kunnen kinderen van vier tot twaalf jaar individueel, maar met respect voor anderen, leren en zich sociaal-emotioneel en cognitief te ontwikkelen. Enthousiaste leerkrachten werken nauw samen met ouders om goede onderwijsresultaten te behalen, waarbij we verschillen in aanleg, tempo en belangstelling en talenten van het individuele kind accepteren. We stellen de onderwijsbehoeften van het kind centraal. Daarom hanteert de school een werkvorm die daarbij past. Individueel gericht waar het kan en clusteren van instructies om zo efficiënt mogelijk les te geven. Uitgangspunten Montessorischool Borger gaat uit van vier belangrijke uitgangspunten:
* ‘Help met het zelf te doen, ‘leer me het zelf te doen’ en ‘laat me het zelf doen’
* ‘Vrijheid in gebondenheid’ – keuzevrijheid met duidelijke grenzen
* Leren van en zorgdragen voor elkaar
* Voorbereide en stimulerende leeromgeving

Contactgegevens

Montessorischool Borger
Molenstraat 3b
9531 CH Borger

Website
https://www.montessoriborger.nl/

E-mailadres
montessoriborger@opoborger-odoorn.nl