Obs De Meander

Sector: Primair Onderwijs

Obs De Meander

Als openbare school staan wij open voor alle kinderen, ongeacht hun levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid. Wij zorgen ervoor dat ieder kind en iedere leerkracht zich thuis voelt, ongeacht de sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond.

Contactgegevens

Obs De Meander
Molenstraat 3b
9531 CH Borger

Website
https://www.obsdemeander-borger.nl/

E-mailadres
obs-demeander@opoborger-odoorn.nl