Stichting Openbaar Primair Onderwijs Borger-Odoorn

Sector: Primair Onderwijs

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Borger-Odoorn

Het bevoegd gezag van het Openbaar Primair Onderwijs Borger-Odoorn wordt gevormd door de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur van het OPO Borger-Odoorn. De directeur-bestuurder van het OPO BorgerOdoorn is gemandateerd door de Raad van Toezicht en integraal verantwoordelijk voor de organisatie. Dit betekent dat aan de directeur-bestuurder de bestuurlijke bevoegdheden gedelegeerd zijn. Zij is daarmee het dagelijkse centrale aanspreekpunt voor alle beleids- en uitvoeringsaangelegenheden. De Raad van Toezicht ziet hierop toe. De directeur-bestuurder vormt samen met het MT-lid kwaliteitszorg en onderwijsinhoud het managementteam. Iedere school staat onder leiding van een onderwijskundige schoolleider. De schoolleiders zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en onderwijskundige aansturing van een school. Het bieden van kwalitatief goed onderwijs en het geven van adequate begeleiding van leerlingen, rekening houdend met ieders talenten zijn belangrijke uitdagingen voor onze organisatie. Ook het begrip “(wereld)burgerschap” gekoppeld aan maatschappelijk ondernemen is onlosmakelijk met het hedendaags onderwijs verbonden. Media, internet en internationale contacten maken de wereld steeds kleiner en zorgen dat mensen wereldwijd met elkaar in verbinding staan. Het is in het belang van onze leerlingen dat ze zich oriënteren op deze wereld, vandaar dat als motto voor ons strategisch beleidsplan* is gekozen voor “Wereldwijs op het Platteland”

Locaties

Daltonschool Ees
Daltonschool Ees

Primair Onderwijs Ees

Montessorischool Borger
Montessorischool Borger

Primair Onderwijs Borger

Obs De Aanloop
Obs De Aanloop

Primair Onderwijs Valthermond

Obs De Linderakkers
Obs De Linderakkers

Primair Onderwijs Valthe

Obs De Meander
Obs De Meander

Primair Onderwijs Borger

Obs De Poolster
Obs De Poolster

Primair Onderwijs Nieuw Buinen

Obs De Weiert
Obs De Weiert

Primair Onderwijs Odoorn

OBS de Westhoek
OBS de Westhoek

Primair Onderwijs 2e Exloërmond

Obs De Zweng
Obs De Zweng

Primair Onderwijs Exloo

Obs Ekkelhof
Obs Ekkelhof

Primair Onderwijs Drouwen

Obs-75 Nieuw Buinen
Obs-75 Nieuw Buinen

Primair Onderwijs Nieuw-Buinen

Organisatiegegevens

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Borger-Odoorn
Baander 2
9531MC Borger

Website
https://www.opoborgerodoorn.nl/

E-mailadres
info@opoborger-odoorn.nl