Stichting Bijeen

Sector: Primair Onderwijs

Stichting Bijeen

Stichting Bijeen is de overkoepelende organisatie voor alle 13 openbare scholen in de gemeente Hoogeveen. De samenwerking tussen de scholen maakt het mogelijk om veel uitdagingen aan te gaan en goed onderwijs te bieden aan de leerlingen. Bijeen organiseert en faciliteert centraal de bovenschoolse zaken als orthopedagogische ondersteuning, personeelsbeleid, financiën, kwaliteit, huisvesting en ICT. Hierdoor kunnen de scholen zich vooral richten op de begeleiding van leerlingen en de dagelijkse gang van zaken.

Organisatiegegevens

Stichting Bijeen
Postbus 2113
7900 BC Hoogeveen

Website
http://www.bijeen-hoogeveen.nl

E-mailadres
info@bijeen-hoogeveen.nl