Stichting PrimAH

Sector: Primair Onderwijs

Stichting PrimAH

Stichting PrimAH verzorgt het openbaar onderwijs in de gemeente Aa en Hunze. Binnen deze stichting wordt onderwijs verzorgd door ongeveer 140 leerkrachten voor rond de 1600 leerlingen. Er zijn 12 scholen, verspreid over de gemeente Aa en Hunze, elk geleid door een schooldirecteur.

Stiching PrimaH staat voor kwalitatief goed onderwijs. Hierbij staat Hart voor kinderen en Hart voor personeel centraal. We werken op basis van vertrouwen en nemen en geven verantwoordelijkheid. Openheid en respect zijn waarden die in de scholen zichtbaar zijn. In al ons handelen zijn we consequent en transparant. We werken continu aan verbetering van het onderwijs, met goede schoolresultaten op het gebied van kennis, vaardigheden en sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen als meetbaar gevolg. Dit doen we in een cultuur waarin we open staan voor nieuwe ideeën en veranderingen.

Vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid draagt Stichting PrimAH bij aan de optimale ontplooiing van alle talenten van kinderen. Hierbij is het de plicht om constant te werken aan de verdere verbetering van het onderwijs. Het onderwijspersoneel heeft hierbij een centrale rol. Leerkrachten worden gestimuleerd zich maximaal te ontplooien, waardoor er kwalitatief goed onderwijs plaatsvindt.

Locaties

obs Anloo
obs Anloo

Primair Onderwijs Anloo

obs Bonnen
obs Bonnen

Primair Onderwijs Gieten

obs de Dobbe
obs de Dobbe

Primair Onderwijs Gasselte

obs de Drift
obs de Drift

Primair Onderwijs Grolloo

obs de Eshoek
obs de Eshoek

Primair Onderwijs Annen

obs de Flint
obs de Flint

Primair Onderwijs Ekehaar

obs de Kameleon
obs de Kameleon

Primair Onderwijs Eexterveen

obs Gieten
obs Gieten

Primair Onderwijs Gieten

obs J. Emmens
obs J. Emmens

Primair Onderwijs Gasselternijveen

obs Jan Thies
obs Jan Thies

Primair Onderwijs Rolde

obs Prins Willem Alexander
obs Prins Willem Alexander

Primair Onderwijs Eext

SWS Oostermoer
SWS Oostermoer

Primair Onderwijs Gieterveen

Organisatiegegevens

Stichting PrimAH
Postbus 35
9460 AA Gieten

Website
http://www.primah.org

E-mailadres
info@primah.org