obs De Buitenvree Coevorden

Sector: Primair Onderwijs

obs De Buitenvree Coevorden

Wij zijn een moderne, innovatieve school die het van belang vindt dat ieder kind zijn of haar talenten kan ontwikkelen, op het eigen niveau. Wij leren de kinderen om te gaan met verschillen en overeenkomsten in opvattingen en culturen.

Om onze missie en visie te kunnen bereiken is ons onderwijs erop gericht: vaardigheden, gericht op de toekomst, optimaal te ontwikkelen; aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften/ verschillende intelligenties van kinderen; de kinderen de kans te bieden om te groeien wat betreft zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag.

Contactgegevens

obs De Buitenvree Coevorden
Van Pallandtlaan 5-3
7742 WJ Coevorden

Website
https://www.obsbuitenvree.nl/

E-mailadres
directie@obsbuitenvree.nl