Stichting RENN4

Sector: Voortgezet Onderwijs

Naar vacatures

Stichting RENN4

Excellent in speciaal talent!

 

RENN4, het Regionaal Expertisecentrum Noord Nederland, is een gecertificeerde onderwijsorganisatie voor leerlingen met:

  • leerproblemen;
  • beperkingen in gedrag en/of psychiatrische problematiek;
  • een verstandelijke beperking

 

Ieder kind heeft het recht op onderwijs en ieder kind kan en wil leren. Het is onze opdracht om te zorgen dat de leerling het onderwijs en de ondersteuning krijgt die past bij zijn of haar ontwikkelingsmogelijkheden. Samen met ouders en, indien noodzakelijk, jeugdhulpverleningsinstellingen proberen we het maximale uit leerlingen te halen en verborgen talenten zichtbaar te maken. De leerling moet een toekomstperspectief kunnen realiseren.

Op meer dan dertig locaties in Groningen, Friesland en Drenthe verzorgen we speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs aan ruim 2300 leerlingen van 4 tot 20 jaar.

RENN4 speelt in op de individuele onderwijs- en begeleidingsbehoeften en de speciale talenten van elke leerling. Hiervoor kijken we eerst wat een leerling nodig heeft om zijn/haar speciale talenten optimaal te kunnen ontwikkelen. Vervolgens kijken we hoe daar met ons onderwijs op kunnen aansluiten: dit noemen we gespecialiseerd onderwijs. Om nog beter te kunnen inspelen op de ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen, kijken we over de grenzen van wettelijk vastgestelde onderwijssoorten heen.

Om te blijven excelleren spelen we actief in op de ontwikkelingen om ons heen en bij onze leerlingen. In ons strategisch beleidsplan hebben we beschreven hoe we dat in de komende periode aanpakken. Vier ambities staan hierbij centraal:

  • andere inrichting van onderwijs en zorg;
  • gespecialiseerd onderwijs;
  • persoonlijk leiderschap en teamontwikkeling;
  • boeien en binden van onderwijsprofessionals.

Locaties

"De Atlas, locatie Eduwiek Hoogeveen"
"De Atlas, locatie Eduwiek Hoogeveen"

Voortgezet Speciaal Onderwijs Emmen

"De Atlas, locatie Emmen"
"De Atlas, locatie Emmen"

Voortgezet Speciaal Onderwijs Emmen

"De Atlas, locatie Epe"
"De Atlas, locatie Epe"

Voortgezet Speciaal Onderwijs Assen

"De Aventurijn, locatie Emmen"
"De Aventurijn, locatie Emmen"

Voortgezet Speciaal Onderwijs Emmen

"De Aventurijn, locatie Hoogeveen"
"De Aventurijn, locatie Hoogeveen"

Voortgezet Speciaal Onderwijs Emmen

"De Monoliet, locatie Fier Fryslan"
"De Monoliet, locatie Fier Fryslan"

Voortgezet Speciaal Onderwijs Leeuwarden

"De Monoliet, locatie Observatie en Kinnik"
"De Monoliet, locatie Observatie en Kinnik"

Voortgezet Speciaal Onderwijs Leeuwarden

"De Monoliet, locatie VSO Sneek"
"De Monoliet, locatie VSO Sneek"

Voortgezet Speciaal Onderwijs Sneek

"RENN4 Sneek SO, Locatie de Himmen, Piet Bakkerschool"
"RENN4 Sneek SO, Locatie de Himmen, Piet Bakkerschool"

Voortgezet Speciaal Onderwijs Sneek

Bladergroenschool, locatie Appingedam
Bladergroenschool, locatie Appingedam

Primair Onderwijs Appingedam

Bladergroenschool, locatie Winschoten
Bladergroenschool, locatie Winschoten

Primair Onderwijs Winschoten

De Atlas
De Atlas

Primair Onderwijs Assen

De Atlas, locatie Eduwiek Hoogeveen
De Atlas, locatie Eduwiek Hoogeveen

Primair Onderwijs Emmen

De Atlas, locatie Emmen
De Atlas, locatie Emmen

Primair Onderwijs Emmen

De Atlas, locatie Epe
De Atlas, locatie Epe

Primair Onderwijs Assen

De Aventurijn
De Aventurijn

Primair Onderwijs Assen

De Aventurijn, locatie Emmen
De Aventurijn, locatie Emmen

Primair Onderwijs Emmen

De Aventurijn, locatie Hoogeveen
De Aventurijn, locatie Hoogeveen

Primair Onderwijs Emmen

De Caleidoscooop
De Caleidoscooop

Primair Onderwijs Leeuwarden

De Carrousel
De Carrousel

Primair Onderwijs Hoogeveen

De Kameleon
De Kameleon

Primair Onderwijs Hoogeveen

De Monoliet
De Monoliet

Primair Onderwijs Leeuwarden

De Monoliet, locatie Fier Fryslan
De Monoliet, locatie Fier Fryslan

Primair Onderwijs Leeuwarden

De Monoliet, locatie Observatie en Kinnik
De Monoliet, locatie Observatie en Kinnik

Primair Onderwijs Leeuwarden

De Monoliet, locatie VSO Sneek
De Monoliet, locatie VSO Sneek

Primair Onderwijs Sneek

De Safffier
De Safffier

Primair Onderwijs Drachten

De Windroos
De Windroos

Primair Onderwijs Hoogeveen

De Zwaai
De Zwaai

Primair Onderwijs Drachten

Diamant College
Diamant College

Primair Onderwijs Groningen

Erasmusschool
Erasmusschool

Primair Onderwijs Groningen

G.J. van der Ploegschool
G.J. van der Ploegschool

Primair Onderwijs Hoogeveen

Matrix Lyceum
Matrix Lyceum

Primair Onderwijs Drachten

Prof. W.J. Bladergroenschool
Prof. W.J. Bladergroenschool

Primair Onderwijs Groningen

RENN4 Sneek SO, Locatie de Himmen, Piet Bakkerschool
RENN4 Sneek SO, Locatie de Himmen, Piet Bakkerschool

Primair Onderwijs Sneek

SBO De Delta
SBO De Delta

Primair Onderwijs Appingedam

SBO De Sterren
SBO De Sterren

Primair Onderwijs Hoogezand

Synthese Heerenveen
Synthese Heerenveen

Primair Onderwijs Drachten

Vacatures bij Stichting RENN4

Intern begeleider, De Aventurijn Emmen

"De Aventurijn, locatie Emmen"
Emmen
1,0 fte
Samenwerkingsschool

Bij RENN4 kunnen leerlingen met speciaal talent mede dankzij jou hun toekomst werkelijkheid laten worden. Je helpt kinderen graag vooruit, je houdt van een uitdaging en je wilt je blijven ontwikkelen. Op De Aventurijn in Emmen werk je…

Intern Begeleider, S(B)O De Bladergroenschool te Groningen

Prof. W.J. Bladergroenschool
Groningen
0,6 - 0,7 fte
Algemeen Bijzonder

Bij RENN4 kunnen leerlingen met speciaal talent mede dankzij jou hun toekomst werkelijkheid laten worden. Jij helpt kinderen graag vooruit, je houdt van een uitdaging en je wilt je blijven ontwikkelen. Op de Bladergroenschool in…

Schoolmaatschappelijk werker, De Aventurijn en de Atlas te Emmen, 0,6 wtf

"De Atlas, locatie Emmen"
Emmen
0,6 fte
Algemeen Bijzonder

Je werkt twee dagen per week voor De Atlas en één dag per week voor De Aventurijn en je vervult de brugfunctie tussen kind, ouders, school en (jeugd)zorginstellingen. Je participeert in multidisciplinaire team(s)/commissie(s) van…

Leerkracht L12, De Atlas Assen, 1,0 wtf

De Atlas
Assen
1,0 fte
Algemeen Bijzonder

Je verzorgt onderwijs aan leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften op het gebied van leren en gedrag. Je onderwijsgevende taak is minimaal 50% en maximaal 100%. Je levert een bijdrage aan de structurele ontwikkeling en de…

Leerkracht(en) L11, De Atlas Assen, totaal 3,0 wtf

De Atlas
Assen
totaal 3,0 wtf fte
Algemeen Bijzonder

Je verzorgt onderwijs aan leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften op het gebied van leren en gedrag. Daarmee is het een uitdagende baan. Je helpt leerlingen hun talenten te ontdekken en sluit aan bij hun leer- en…

Leerkracht(en) L11, De Zwaai op locaties in Drachten en Heerenveen

De Zwaai
Drachten
totaal 4,4 wtf fte
Algemeen Bijzonder

Je verzorgt onderwijs aan leerlingen die specifieke vragen stellen op het gebied van leren en gedrag. Daarmee is het een uitdagende baan. Je helpt leerlingen hun talenten te ontdekken en sluit aan bij hun leer- en…

Onderwijsassistent C, De Windroos te Hoogeveen, 1,0 wtf

De Windroos
Hoogeveen
1,0 wtf fte
Algemeen Bijzonder

Je biedt leerlingbegeleiding en onderwijsondersteuning en speelt daarbij in op specifieke situaties en handelt naar eigen inzicht. Je werkt mee aan de vormgeving van leeractiviteiten, werkvormen en/of opdrachten voor leerlingen en…

Leerkrachtondersteuner A, De Windroos te Hoogeveen, 0,6 wtf

De Windroos
Hoogeveen
0,6 wtf fte
Algemeen Bijzonder

Je verzorgt, in samenspraak met de leerkracht, instructie en praktische en pedagogische begeleiding van leerlingen. Je toetst en corrigeert onderwijsactiviteiten, geeft gericht feedback en bespreekt je bevindingen met de leerkracht…

Schoolmaatschappelijk werker, De Bladergroenschool te Winschoten, 0,3 wtf

Bladergroenschool, locatie Winschoten
Winschoten
0,3 fte
Algemeen Bijzonder

Je vervult de brugfunctie tussen kind, ouders, school en (jeugd)zorginstellingen. Je participeert in multidisciplinair(e) team(s)/commissie(s) van begeleiding, veelal bestaande uit een directeur, groepsleerkracht, intern begeleider en…

Leerkracht Havo, De Atlas Assen (locatie Epe), 1,0 wtf

De Atlas, locatie Epe
Assen
1,0 fte
Algemeen Bijzonder

Je verzorgt onderwijs aan leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften op het gebied van leren en gedrag. Daarmee is het een uitdagende baan. Je helpt leerlingen hun talenten te ontdekken en sluit aan bij hun leer- en…

Onderwijsassistenten B, SBO De Delta en Bladergroenschool, totaal 1,8 wtf

SBO De Delta
Appingedam
totaal 1,8 wtf fte
Algemeen Bijzonder

In samenspraak met de leerkracht bied je extra begeleiding en ondersteuning aan individuele leerlingen of in groepsverband. Je neemt gestandaardiseerde toetsen af bij leerlingen, je registreert bevindingen in het leerlingvolgsysteem…

Vakleerkracht techniek, De Atlas Assen, 0,4 wtf

De Atlas
Assen
0,4 wtf fte

Je verzorgt onderwijs aan leerlingen die specifieke vragen stellen op het gebied van leren en gedrag. Daarmee is het een uitdagende baan. Je helpt leerlingen hun talenten te ontdekken en sluit aan bij hun leer- en…

Leerkracht L11, De Saffier te Drachten, 1,0 wtf

De Safffier
Drachten
1,0 wtf fte
Algemeen Bijzonder

Je verzorgt onderwijs aan leerlingen die specifieke vragen stellen op het gebied van leren en gedrag. Daarmee is het een uitdagende baan. Je helpt leerlingen hun talenten te ontdekken en sluit aan bij hun leer- en…

Vakleerkracht Gymnastiek, De Bladergroenschool Winschoten, 0,4 wtf

Bladergroenschool, locatie Winschoten
Winschoten
0,4 wtf fte

Je verzorgt bewegingsonderwijs aan leerlingen die specifieke vragen stellen op het gebied van leren en gedrag. Daarmee is het een uitdagende baan. Je helpt leerlingen hun talenten te ontdekken en sluit aan bij hun leer- en…

Stagecoördinator, De Erasmusschool, 0,8 wtf

Erasmusschool
Groningen
0,8 wtf fte
Algemeen Bijzonder

In ons voortgezet speciaal onderwijs zijn praktijkstages onderdeel van het onderwijsproces om leerlingen voor te bereiden op en te laten uit te stromen naar (betaald) werk of vervolgonderwijs. Als stagecoördinator coördineer en…

Leerkracht L11, De Bladergroenschool Winschoten, 0,6 - 1,0 wtf

Bladergroenschool, locatie Winschoten
Winschoten
0,6 - 1,0 wtf fte

Je verzorgt onderwijs aan leerlingen die specifieke vragen stellen op het gebied van leren en gedrag. Daarmee is het een uitdagende baan. Je helpt leerlingen hun talenten te ontdekken en sluit aan bij hun leer- en…

Leerkracht L11, De Aventurijn te Assen, 1,0 wtf

De Aventurijn
Assen
1,0 wtf fte
Algemeen Bijzonder

Je verzorgt onderwijs aan leerlingen die specifieke vragen stellen op het gebied van leren en gedrag. Daarmee is het een uitdagende baan. Je helpt leerlingen hun talenten te ontdekken en sluit aan bij hun leer- en…

Leerkracht(en), De Caleidoscoop te Leeuwarden, totaal 1,6 wtf

De Caleidoscooop
Leeuwarden
totaal 1,6 wtf fte
Algemeen Bijzonder

Je verzorgt onderwijs aan leerlingen die specifieke vragen stellen op het gebied van leren en gedrag. Daarmee is het een uitdagende baan. Je helpt leerlingen hun talenten te ontdekken en sluit aan bij hun leer- en…

Leerkracht(en) L11, De Monoliet te Leeuwarden en VSO Sneek, totaal 3,0 wtf

De Monoliet
Leeuwarden
totaal 3,0 wtf fte
Algemeen Bijzonder

Je verzorgt onderwijs aan leerlingen die specifieke vragen stellen op het gebied van leren en gedrag. Daarmee is het een uitdagende baan. Je helpt leerlingen hun talenten te ontdekken en sluit aan bij hun leer- en…

Vakleerkracht Sport, De Monoliet te Leeuwarden

De Monoliet
Leeuwarden
0,6 fte
Algemeen Bijzonder

Speciale leerlingen zoeken excellente Sportdocent. Bij RENN4 kunnen leerlingen met speciaal talent mede dankzij jou hun toekomst werkelijkheid laten worden. Jij helpt jongeren graag vooruit, je houdt van een uitdaging en je wilt je…

Leerkracht L11, SBO De Sterren

SBO De Sterren
Hoogezand
1,0 fte
Algemeen Bijzonder

Bij RENN4 kunnen leerlingen met speciaal talent mede dankzij jou hun toekomst werkelijkheid laten worden. Jij helpt kinderen graag vooruit, je houdt van een uitdaging en je wilt je blijven ontwikkelen. Op SBO de Sterren in Hoogezand…

Onderwijsassistent B, SBO De Sterren

SBO De Sterren
Hoogezand
1,0 wtf fte
Algemeen Bijzonder

Je verricht leerlingbegeleiding en onderwijsondersteuning en speelt daarbij in op specifieke situaties, doet verbetervoorstellen en stemt deze af met de leerkracht. Je overlegt met de leerkracht welke leerlingen extra begeleiding en…

Leerkracht L11, SBO De Sterren

SBO De Sterren
Hoogezand
0,6 - 0,8 fte
Algemeen Bijzonder

Je verzorgt onderwijs en verricht rechtstreeks daaruit voortvloeiende taken, zoals het voorbereiden van lessen op basis van het leerplan en het beheren en bijhouden van de pedagogische en didactische administratie. Je draagt bij aan…

Organisatiegegevens

Stichting RENN4
Donderslaan 157A
9728 KX Groningen

Website
https://www.renn4.nl

E-mailadres
hrmscholen@renn4.nl