OPO Noordenveld

Sector: Primair Onderwijs

OPO Noordenveld

Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld verzorgt het onderwijs op 10 openbare scholen voor basisonderwijs, 1 samenwerkingsschool en een school voor speciaal basisonderwijs. Binnen OPO Noordenveld vinden we het belangrijk dat kinderen elkaar respecteren, leren samenwerken en elkaar helpen. Openheid en respect zijn waarden en normen die in de dagelijkse onderwijspraktijk zijn terug te vinden. 

Locaties

Obs 't Spectrum
Obs 't Spectrum

Primair Onderwijs Peize

Obs de Elsakker
Obs de Elsakker

Primair Onderwijs Westervelde

Obs de Flint
Obs de Flint

Primair Onderwijs Nietap

Obs de Hekakker
Obs de Hekakker

Primair Onderwijs Norg

Obs de Marke
Obs de Marke

Primair Onderwijs Roden

Obs de Poolster
Obs de Poolster

Primair Onderwijs Nieuw-Roden

Obs de Tandem
Obs de Tandem

Primair Onderwijs Roden

Obs het Palet
Obs het Palet

Primair Onderwijs Roderwolde

Obs het Valkhof
Obs het Valkhof

Primair Onderwijs Roden

ODBS de Eskampen
ODBS de Eskampen

Primair Onderwijs Peize

SBO 't Hoge Holt
SBO 't Hoge Holt

Primair Onderwijs Roden

SWS de Schans
SWS de Schans

Primair Onderwijs Een

Organisatiegegevens

OPO Noordenveld
Groene Zoom 16
9301 SJ Roden

Website
https://www.oponoordenveld.nl/

E-mailadres
administratie@onderwijs-noordenveld.nl