Kleurryk

Sector: Primair Onderwijs

Kleurryk

Kleurryk is een school voor speciaal onderwijs en verzorgt onderwijs aan leerlingen met een verstandelijke beperking in combinatie met een lichamelijke beperking en/of bijkomende psychiatrische stoornissen c.q. gedragsproblemen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar

Onze uitdaging is om deze kleurrijke doelgroep optimale ontwikkelingskansen te bieden in een veilige en uitnodigende onderwijsomgeving. Ons onderwijsaanbod gaat uit van de behoefte aan competentie (wat kan ik), relatie (ik en de ander, de ander en ik) en autonomie (wie ben ik, wat wil ik en wat durf ik). Het is ons doel om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar de meest passende vorm van vervolgonderwijs. Kleurryk hanteert als slogan : “Gewoon maatwerk”. Onze kernwaarden:

  • Op Kleurryk heerst een sfeer van vertrouwen
  • Kleurryk is ambitieus
  • Op Kleurryk hebben we plezier in wat we doen!
  • Kleurryk staat voor deskundigheid
  • Kleurryk levert maatwerk.

Contactgegevens

Kleurryk
de Lanen 96
9204 WC Drachten

Website
https://www.kleurryk.nl

E-mailadres
info@kleurryk.nl