Stichting Speciaal Onderwijs Fryslân

Sector: Voortgezet Speciaal Onderwijs

Stichting Speciaal Onderwijs Fryslân

Onder de koepel van SO Fryslân, zetten 7 scholen in Fryslân zich met grote betrokkenheid in voor hun bijzondere leerlingen. Door hun beperking of afwijkend gedrag vragen deze leerlingen speciale aandacht. En die krijgen ze. Met als doel: het verminderen van hun kwetsbaarheid en het vergroten van hun zelfredzaamheid. Hierbij baseert SO Fryslân zich op 3 kernbegrippen: kennis, visie en autoriteit.

Locaties

De Wingerd
De Wingerd

Primair Onderwijs Damwâld

Duisterhoutschool locatie Heerenveen
Duisterhoutschool locatie Heerenveen

Primair Onderwijs Heerenveen

Duisterhoutschool locatie Oosterwolde
Duisterhoutschool locatie Oosterwolde

Primair Onderwijs Oosterwolde

It Twalûk locatie Franeker
It Twalûk locatie Franeker

Primair Onderwijs Leeuwarden

It Twalûk locatie Haydn
It Twalûk locatie Haydn

Primair Onderwijs Leeuwarden

It Twalûk locatie Larix
It Twalûk locatie Larix

Primair Onderwijs Leeuwarden

Kleurryk
Kleurryk

Primair Onderwijs Drachten

Piet Bakkerschool
Piet Bakkerschool

Primair Onderwijs Sneek

School Lyndensteyn
School Lyndensteyn

Primair Onderwijs Beetsterzwaag

Talryk
Talryk

Primair Onderwijs Drachten

Organisatiegegevens

Stichting Speciaal Onderwijs Fryslân
Morra 2-3
9204 KH Drachten

Website
https://www.so-fryslan.nl

E-mailadres
info@so-fryslan.nl