Kindcentrum De Tol

Sector: Primair Onderwijs

Kindcentrum De Tol

De Tol is een gezellig, actief kindcentrum, gelegen in de wijk Zuid-Es in Zuidlaren. Volgens het jaarklassensysteem geven wij basisonderwijs aan zo'n 250 leerlingen, waarbij we aansluiten bij de mogelijkheden van de kinderen. Dit doen wij met een enthousiast, betrokken team en in nauwe samenwerking met de ouders. Ook bieden wij voor- en naschoolse opvang aan onze leerlingen. Wij vinden het belangrijk dat: - De kinderen zich prettig voelen in ons kindcentrum. - We de mogelijkheden van kinderen zien en hier op aansluiten. - Ons onderwijs uitdagend is voor de kinderen en hen motiveert om te leren. - We verbonden zijn met de wereld om ons heen. Daarom ziet ons onderwijs er zo uit: - We geven modern onderwijs in een ruim, fris schoolgebouw. - Ons onderwijs heeft een open, christelijk karakter. - We bieden onderwijs op maat, zowel voor kinderen die meer begeleiding nodig hebben als voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben. - Wij hebben veel aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling. - We legeen nadrukkelijk verbinding met de schoolomgeving, door excursies, projecten en acties voor het goede doel. - We hebben een bibliotheek in de school en we geven kunst en cultuuronderwijs. - Samenwerkend leren heeft een vaste plek in ons onderwijs. - We geven Engels vanaf groep 1. - Onze school heeft veel ICT faciliteiten die worden ingezet bij onze lessen.

Contactgegevens

Kindcentrum De Tol
De Hilde 1
9472WH Zuidlaren

Website
https://www.kcdetol.nl

E-mailadres
detol@ckcdrenthe.nl