Kindcentrum Beatrix

Sector: Primair Onderwijs

Kindcentrum Beatrix

Kindcentrum Beatrix is een Jeelo-kindcentrum dat:
- haar inspiratie en oriëntatie uit de Bijbel haalt
- kleinschalig en gezellig is en waar het belang van het kind voorop staat
- kwalitatief goed en uitdagend onderwijs levert
- projectmatig werkt aan de hand van Jeelo
- oog heeft voor elkaars mogelijkheden en moeilijkheden
- KiVa gecertificeerd is met een fijn en goed sociaal emotioneel klimaat
- jarenlang positief beoordeeld is door de inspectie
- een enthousisast en deskundig team heeft
- Engels door de hele basisschool geeft
- speels en gericht aandacht schenkt aan letterklanken in groep 1 en 2.

Contactgegevens

Kindcentrum Beatrix
Sportlaan 10
9410AC Beilen

Website
https://www.cbsprinsesbeatrix.nl

E-mailadres
prinsesbeatrix@ckcdrenthe.nl