Kindcentrum De Kloostertuin (Jenaplan en Leonardo)

Sector: Primair Onderwijs

Kindcentrum De Kloostertuin (Jenaplan en Leonardo)

Kindcentrum De Kloostertuin is een kindcentrum waar kinderen van 0 tot dertien jaar van 7:00 uur tot 19:00 uur gebruik kunnen maken van onderwijs, opvang, ontspanning en eventueel zorg. Wij streven naar een doorgaande lijn in spelen, leren en in visie op kinderen. Talentontwikkeling, educatie, snelle en adequate hulp en zorg staan centraal. Dit aanbod wordt verzorgd vanuit één pedagogische visie en één team dat optimaal samenwerkt, zodat ouders met een gerust hart hun kind kunnen brengen en kinderen met plezier de dag doorbrengen. Onderwijs en opvang versterken elkaar op het gebied van het inhoudelijke aanbod, kwaliteit en dienstverlening naar ouders en kinderen.

Contactgegevens

Kindcentrum De Kloostertuin (Jenaplan en Leonardo)
Aletta Jacobsweg 80
9408 AM Assen

Website
https://www.dekloostertuin.nl

E-mailadres
dekloostertuin@ckcdrenthe.nl