obs de Optimist

Sector: Primair Onderwijs

obs de Optimist

OBS De Optimist biedt uw kind de basis voor zijn verdere leven. Uw kind vormt zich het sterkst in de eerste levensjaren. Vanaf de leeftijd van vier jaar vertrouwt u uw kind aan onze school toe. Dat is voor ons een eer en een opdracht. De leerkrachten op OBS De Optimist gaan uit van de mogelijkheden van uw kind, daar ligt de kracht waarop we voortbouwen.

Contactgegevens

obs de Optimist
Barten 11
8447 BS Heerenveen

Website
https://www.deoptimist.frl/nl/

E-mailadres
directie.deoptimist@ambion.nl