obs Op 'e Grins

Sector: Primair Onderwijs

obs Op 'e Grins

Vanaf 1 augustus 2020 gaan de Mr. J.B. Kanschool en Op 'e Grins fuseren en verder als een nieuwe school op de locatie van Op 'e Grins. De nieuwe school biedt als kleine plattelandsschool op de grens van de dorpen Jubbega en Hoornsterzwaag uitdagend en onderzoekend onderwijs met balans tussen hoofd, hart en handen in een groene natuurlijke schoolomgeving die optimaal wordt benut. We combineren rekenen, taal en wereldorientatie steeds meer met sport, bewegen, muziek en creatieve uitingen binnen in de klas, maar ook buiten op het schoolterrein of in de nabije schoolomgeving. Lessen over natuur, gezondheid en ondernemerschap hebben een belangrijke plek op onze school. Binnen onze kleutergroep vindt kleinschalig geintegreerde peuteropvang plaats. Ouderbetrokkenheid, partnerschap en samenwerking met de schoolomgeving is vanzelfsprekend.  

Contactgegevens

obs Op 'e Grins
Aise Bruggenswei 2
8412 SW Hoornsterzwaag

Website
https://www.opegrins.nl/nl/

E-mailadres
opegrins@ambion.nl