obs Akkrum

Sector: Primair Onderwijs

obs Akkrum

Een school is meer dan het overbrengen van kennis. Op obs Akkrum leren kinderen, naast de basisvakken, vooral ook kritisch en creatief nadenken, samenwerken en zelf problemen oplossen. Een veilige, coachende omgeving is hierin een absolute voorwaarde. Maar ook met plezier naar school gaan en het gezellig hebben met elkaar. Op onze school neemt de sociale omgang met elkaar en de omgeving en het bijdragen aan de samenleving een belangrijke plaats in. 

Contactgegevens

obs Akkrum
De Stringen 1
8491 HA Akkrum

Website
https://www.obsakkrum.nl/nl/

E-mailadres
obsakkrum@ambion.nl