OBS De Duinstee

Sector: Primair Onderwijs

OBS De Duinstee

Obs De Duinstee is een openbare school. Een openbare school is een school waar iedereen, ongeacht de levensovertuiging en culturele achtergrond, welkom is.  Onze kinderen krijgen de gelegenheid om kennis te maken met diverse opvattingen, overtuigingen en denkbeelden.

De naam van onze school is gebaseerd op de historie van Yde. Vroeger waren op de plaats waar de school staat veel zandheuvels die zich uitstrekten tot aan Eelde. Het gebied werd in die tijd “De Dunen” genoemd.

De school ligt centraal in het dorp en is gehuisvest in MFA Ydershoes. 
Andere gebruikers van de MFA zijn Kids First (peuteropvang/tussenschoolse- en naschoolse opvang) en diverse dorps- en sportverenigingen

De Duinstee valt onder het bestuur van Stichting Baasis. 
De scholen van Stichting Baasis zijn verdeeld in units. Obs De Duinstee vormt samen met met Obs Het Oelebred in Tynaarlo een unit.

Contactgegevens

OBS De Duinstee
Betmersweg 2
9494 RB Yde

Website
https://www.obsdeduinstee.nl

E-mailadres
 deduinstee@stichtingbaasis.nl