OBS Het Oelebred

Sector: Primair Onderwijs

OBS Het Oelebred

Schoolorganisatie

Het Oelebred maakt samen met OBS De Duinstee in Yde deel uit van een unit. Deze unit wordt geleid door unit directeur Leonie Magnin. Marcel de Ruiter is unit coördinator voor OBS Het Oelebred en OBS De Duinstee

Integraal Kindcentrum
Samen met kinderopvangorganisatie Kids First wil de school zich de komende jaren ontwikkelen tot Integraal Kindcentrum (IKC).

Een IKC is een organisatievorm voor opvang en onderwijs voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Er wordt samengewerkt vanuit een gezamenlijke pedagogische visie en met één team dat bestaat uit pedagogisch medewerkers en leerkrachten.

Op dit moment wordt alleen buitenschoolse opvang (bso) aangeboden en wordt onderzocht op welke manier het aanbod kan worden uitgebreid met opvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar

Contactgegevens

OBS Het Oelebred
Rozenstraat 18
9482 PP Tynaarlo

Website
https://www.hetoelebred.nl

E-mailadres
hetoelebred@stichtingbaasis.nl