OBS Brinkschool

Sector: Primair Onderwijs

OBS Brinkschool

Onze school, die midden in het dorp van Haren is gevestigd, ademt een sfeer van rust en geborgenheid uit. In deze sfeer willen wij de kinderen laten 'Presteren met Plezier'.

Er is op onze school veel aandacht voor technisch en begrijpend lezen, taal en rekenen. Daarnaast onderscheiden wij ons door:

  • Het zijn van een Kanjerschool.
  • Extra aandacht voor meer- en hoogbegaafdheid.
  • Engelse lessen in groep 1 t/m 8.
  • Extra aandacht voor natuur/techniek en ICT.
  • Vakleerkracht die vanaf groep 3 twee gymlessen per groep per week verzorgt.

Contactgegevens

OBS Brinkschool
Oude Brinkweg 95
9751 RL Haren Haren

Website
https:// www.obsbrinkschoolharen.nl 

E-mailadres
brinkschool@stichtingbaasis.nl