Uitwisselingsbijeenkomst 'Anders Organiseren'

Veel scholen in het primair onderwijs zijn bezig, of zoeken naar manieren, om hun onderwijs anders te organiseren. Om scholen hierbij te ondersteunen is in november 2019 het project Anders Organiseren van start gegaan. In dit project zijn innovatie- en ontwikkelvragen in de sector opgehaald. Denk hierbij aan een andere inzet van professionals en ondersteuners in het onderwijs en team- en taakdifferentiatie van leraren en anders bevoegden. 

Met dit project wil de PO-Raad kennis over Anders Organiseren delen en inzicht geven in veranderprocessen. De opgedane inzichten uit het project delen we graag met de sector. Op 8 februari a.s. vindt daarom een uitwisselingsbijeenkomst plaats. In het programma komen teamspecialisatie en -differentiatie, strategisch personeelsbeleid en een veranderaanpak allemaal aan bod.

meer informatie