Noord-Nederland organiseert het anders

Gemiddeld bijna een 8, zo waardeerden deelnemers de online Week van het Anders Organiseren in Noord-Nederland. De vier RAP-projectleiders die de week organiseerden, zijn tevreden, maar zien ook verbeterpunten.

In mei zouden ze een congres houden over anders organiseren in het po. Dat stond al in de plannen van de vier RAP-regio's uit Friesland, Groningen en Drenthe. Tom Dolleman, projectleider RAP-Fryslân: 'We hadden twee doelen met dat onderwerp. Het eerste was optimaliseren van het onderwijsproces voor kinderen. Dat kan bijdragen aan vermindering van het lerarentekort, want dan kun je soms toe met minder leraren en werk je met ander personeel. Het andere doel was meer zeggenschap en dus meer werkplezier voor het personeel.' Maar toen kwam corona. In plaats van met zijn allen één dag in een congrescentrum zitten, werd het vier dagen - van 5 tot en met 8 oktober - thuis online meedoen. Elke dag een ander thema met een keynotespreker die het onderwerp introduceert en daarnaast schoolvoorbeelden van scholen die met dat thema aan de slag zijn gegaan en het onderwijs in hun school daadwerkelijk anders (gaan) organiseren. De afsluiting van elke dag was een webevent waarin het thema van de dag werd toegelicht en vragen konden worden gesteld.

Lees verder op aanpaklerarentekort.nl