Masteropgeleide leerkrachten in het PO

animatie-ral-rap

Één van de thema’s binnen het project ‘Regionale Aanpak Lerarentekort’ (RAL) is ‘Behoud leerkrachten’. Een werkgroep, bestaande uit medewerkers van schoolbesturen in Groningen Stad & Ommeland, heeft zich gebogen over de vraag: Welk advies kunnen we uitbrengen als het gaat over aantrekkelijk werkgeverschap voor masteropgeleide leerkrachten in het PO?

Advies gericht op het behoud van masteropgeleide leerkrachten met het oog op enerzijds het lerarentekort en anderzijds de toegevoegde kennis en vaardigheden van deze leerkrachten.

 

Om te komen tot een gedegen advies zijn interviews afgenomen onder masteropgeleide leerkrachten, een schoolbestuur met een onderzoek-leerlijn en een schoolbestuur zonder een onderzoek-leerlijn.

 

Op basis van de interviews is een animatie gemaakt met daarin verwerkt de vragen, de uitkomsten en het advies. Bekijk de animatie:

 


Vragen over dit onderwerp? Neem contact op met werkgroepleider Helmar Rouwenhorst via e-mail h.rouwenhorst@pl.hanze.nl