Webevents Onderwijsloket najaar 2022

Onderwijsloket webevents najaar 2022

In het najaar van 2022 (september t/m december) gaan we opnieuw webevents organiseren. Een keer per maand nodigen we twee ervaringsdeskundigen uit om te vertellen over hun overstap naar het onderwijs, en zij beantwoorden dan ook vragen van de aanwezigen. De verhalen van de overstappers staan tijdens deze events centraal: eerste oriëntatievragen over werken in het onderwijs. We nodigen jullie van harte uit om onze webevents te verspreiden binnen jullie eigen netwerk, maar natuurlijk ook om de webevents zelf bij te wonen. We weten dat sommige regionale loketten onze activiteiten delen op hun website.

Beeldmateriaal (WeTransfer)

Webevents najaar 2022

Hieronder vinden jullie een overzicht van de webevents in het najaar van 2022:

DATUM

TIJD

ERVARINGSDESKUNDIGEN UIT HET...

Woensdag 31 augustus 2022

19.30 uur - 20.30 uur

primair onderwijs en voortgezet onderwijs

Maandag 26 september 2022

19.30 uur - 20.30 uur

voortgezet onderwijs en mbo

Donderdag 27 oktober 2022

19.30 uur - 20.30 uur

primair onderwijs en mbo

Dinsdag 29 november 2022

19.30 uur - 20.30 uur

primair onderwijs en voortgezet onderwijs

Maandag 19 december 2022

19.30 uur - 20.30 uur

voortgezet onderwijs en mbo

Meer informatie en aanmelden

 

Vragenlijst: evaluatie service en dienstverlening

Op 8 juni 2022 hebben we jullie gemaild met de vraag om de evaluatie van onze service en dienstverlening in te vullen. Fijn dat een grote groep aan projectleiders dit al heeft gedaan! Dank daarvoor. Toch zou ik graag nog even een reminder willen sturen voor het invullen van de vragenlijst. Hieronder vinden jullie de mail van 8 juni 2022:

Beste projectleiders uit ons netwerk,

Hoe is het ermee? Hopelijk gaat alles goed met jullie. Op dit moment evalueren wij als landelijke Onderwijsloket onze service en dienstverlening. We vragen verschillende betrokkenen, zoals overstappers naar het onderwijs en andere stakeholders om ons heen, naar de waardering van de diensten die we bieden en de samenwerking. Zo proberen we onze service continu te verbeteren en het aanbod voor overstappers gericht door te ontwikkelen.

Het contact en de samenwerking met jullie (als regionaal initiatief) is een belangrijk onderdeel van ons werk. Daarom willen we je graag een aantal vragen stellen. We hopen dat jullie de tijd willen nemen om een vragenlijst in te vullen. De vragenlijst vind je door te klikken op de hyperlink. Mocht je denken dat een collega de vragenlijst nog beter, of ook, in kan vullen, stuur dit bericht dan gerust door.

De vragen gaan achtereenvolgens over de website van het Onderwijsloket, het contact met de adviseurs, het doorverwijzen van overstappers en de kansen die je nog ziet om de klantreis voor overstappers te verbeteren.

Hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst!

Bereikbaarheid in de zomer

Tijdens de zomervakantie (of zomerperiode) zijn we als Onderwijsloket elke werkdag bereikbaar van 9.00 uur – 17.00 uur. Er verandert in principe niks aan onze openingstijden, maar wellicht goed voor jullie om te weten dat we adviesvragers in deze periode kunnen helpen.

Ik wens jullie namens het team van het Onderwijsloket alvast een fijne (en zonnige) zomer toe!