Professionaliseringsaanbod

Professionele leergemeenschappen RUG en NHL Stenden 2021-2022

Om je nieuwe ideeën te geven voor je lessen én om collega’s van andere scholen te ontmoeten start het Expertisecentrum Vakdidactiek Noord van de Rijksuniversiteit Groningen weer een reeks Professionele Leergemeenschappen. Met nieuwe vakdidactische inzichten, vakinhoudelijke experts en ideeën voor nieuw lesmateriaal. De meeste PLG’s beginnen na de herfstvakantie.

Meer informatie

 

Over het Expertisecentrum Vakdidactiek Noord

Het Expertisecentrum Vakdidactiek Noord (EVN) is een initiatief van de Lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen en NHL Stenden Hogeschool. Het EVN biedt vakdidactische professionalisering voor docenten in het voortgezet onderwijs. Bij het EVN kun je als docent werken aan je professionalisering door deel te nemen aan een Professionele Leergemeenschap, Lesson Study of aan Docentendagen. Daarnaast vind je op onze vakportals nieuws over actuele ontwikkelingen binnen je vak.