“Jelco, moet jij niet het onderwijs in?”

x

“Eigenlijk reageerde niemand verbaasd toen ik zei dat ik in het onderwijs ging werken”. Jelco Witteveen (26) koos na zijn studie Sportmanagement bewust voor een zij-instroomtraject bij Ambion Holding. Het resultaat? Jelco staat op dit moment voor groep 1 !

“In 2012 begon ik met een studie Sport, Gezondheid & Management (het huidige Sportkunde). Ik ben altijd erg sportminded geweest en moest op een gegeven moment ook keuzes maken welke sporten ik wilde doen. Vandaar dat ik me inschreef bij de op sport gerichte opleiding van de Hanzehogeschool, want daar wilde ik graag in verder.” Na het behalen van zijn diploma bleek het vinden van een passende baan een hele opgave. “Ik heb veel rondgekeken, maar twijfelde best of ik niet eens verder moest kijken”.

x

Connectie

Jelco deed zijn afstudeerstage in Indonesië, hier werkte hij op een school waar leerlingen van 4 tot 16 jaar zaten. “Ik was daar natuurlijk om iets met sport en gezondheid te doen en in de praktijk had ik erg veel plezier in het voorbereiden van lessen. Ik had veel connectie met de kinderen, waardoor collega’s vroegen ‘Jelco, moet je niet het onderwijs in?’ Dat heb ik toen wel in mijn achterhoofd gehouden”.

Terug in Nederland diende zich de vraag aan ‘Wil ik dan echt nog eens twee of vier jaar studeren’? Daar had de pas-afgestudeerde Jelco minder trek in “Ik werd gewezen op de mogelijkheden om leren en werken te combineren in een traject voor zij-instromers. Dat leek een stuk beter te passen bij wat ik wilde. En binnen een maand was het voor elkaar!” Zijn omgeving reageerde niet verrast. “Ik gaf ook al veel jeugdtrainingen op de sportverenigingen waar ik actief was.”

Samenwerking

Jelco staat nu voor groep 1 op OBS Ekke de Haan in Heerenveen. Het is een instapgroep van kinderen die hun eerste stapjes in het onderwijs zetten. Doordat zijn groep langzaam groeide van zes naar 21 leerlingen kon hij wennen aan het vak.

“Het zij-instroomtraject leek een stuk beter te passen bij wat ik wilde. En binnen een maand was het voor elkaar!”

“Dat was wel fijn, dingen als zindelijkheid blijven toch een uitdaging, zeker voor een beginnende leerkracht, haha!” In deze leeftijdscategorie ziet hij ook de waarde van samenwerking met ouders. “Het moet niet zo zijn dat school de rol van opvoeder overneemt, aan de andere kant brengen kinderen natuurlijk wel veel tijd op school door. Maar ik richt me natuurlijk vooral op het onderwijs.”

Geslaagde overstap

Deze jonge leerkracht vindt dat hij een geslaagde overstap heeft gemaakt in zijn carrière. “De komende tijd wil ik het vak steeds beter in de vingers krijgen. Doordat ik net start ervaar ik de werkdruk ook nog minder, dus alle ervaring die ik kan opdoen is meegenomen. Ik heb het enorm naar mijn zin!”