“Mijn switch een succes? Reken maar!”

Header

Hoe het is om op latere leeftijd een carrièreswitch te doen, daar kan Hilda Karsijns (60) over meepraten. Haar motivatie om vanuit de kinderopvang de overstap naar het basisonderwijs te maken was duidelijk: “Ik zag het niet zitten om dat tot mijn pensioen te doen, ik had meer uitdaging nodig.” Daarom startte ze op 45-jarige leeftijd met de deeltijd-Pabo.

Het onderwijs was geen volledig nieuwe wereld voor Hilda. “Mijn man is schooldirecteur, hij steunde me volop in de keuze die ik heb gemaakt. Doordat mijn man op een andere school ging werken gingen we verhuizen. Dat was voor mij ook hét moment om mijn baan op te zeggen en te starten met de opleiding. Twee onderwijsmensen in één gezin was voor ons een goede combinatie. Sterker nog, ik kreeg van mijn man vaak de vraag of hij mijn schoolboeken ook eens mocht inkijken. Het was ook voor hem verfrissend.”

Of het een succes was? “Vanaf de eerste dag had ik het gevoel: dit is mijn beroep! Dat gevoel werd tijdens stages alleen maar bevestigd.”

x

Rekenonderwijs
Hilda heeft zich na het behalen van haar diploma op De Marke in Gieten kunnen toeleggen op het rekenonderwijs. “Hierbij is het goed om uit te leggen dat we op De Marke een uitgebreidere vorm van Dalton-onderwijs bieden. We werken vanaf groep 3 met ateliers op meerdere vakgebieden. Ik geef rekenen aan al deze groepen.” Vind je dat niet eentonig? “Absoluut niet, je hebt natuurlijk sowieso te maken met meerdere groepen en meerdere niveaus. Daarnaast zie je de doorgaande lijn veel beter, je kunt op die manier veel beter inschatten waar dingen verbeterd moeten worden.

Trial & error
De Marke is een kleine school, maar ze zien groei in het aantal leerlingen. Over de passie voor onderwijs op de school zegt Hilda: “Het hele team wilde echt iets met het onderwijs doen. En daarbij is het nooit vooraf helemaal in te schatten wat het resultaat gaat zijn. Dan is er maar één manier: Trial & Error. We zijn constant aan het ontwikkelen en bijschaven, elke dag weer. Zo wordt ons onderwijs steeds beter toegepast op onze kinderen.

Deze manier van werken zorgt ervoor dat veel collega’s De Marke weten te vinden voor informatie. “We krijgen inderdaad veel bezoek, dat is natuurlijk best leuk. Maar de route er naar toe heeft natuurlijk veel tijd en inspanning gekost. Zo hebben we methodes uitgeplozen en dit onderverdeeld in leerdoelen. We besteden veel aandacht aan de Waarom-vraag. Leerlingen moeten snappen waarom iets nuttig is, dat zorgt voor een veel betere motivatie. Onze koers helpt daar erg bij, dus is het alle moeite meer dan waard”.

“Vanaf de eerste dag had ik het gevoel: dit is mijn beroep! Dat gevoel werd tijdens stages alleen maar bevestigd.”

Reken maar
Is je overstap naar het basisonderwijs succesvol geweest? “Reken maar! Het is precies waarom ik de Pabo ben gaan doen. Al helpt de manier van werken op De Marke ook mee. Als je ziet dat leerlingen door onderzoekend leren steeds gemotiveerder worden dan zie je elke dag het resultaat van je werk. Dat is fantastisch! Mijn ambitie voor de komende jaren ligt dan ook op het vlak van nog meer specialisatie en experimenteren. Bij de jongste kinderen moet je al aandacht besteden aan rekenen, anders loop je in groep 7 en 8 tegen uitdagingen aan. De vrijheid en het vertrouwen krijg ik, dat is voor mij de belangrijkste reden dat ik eigenlijk geen werkdruk ervaar!”