De eerste afspraken zijn gemaakt!

Fenny van Daalen - Visscher

De eerste afspraken zijn gemaakt! Komende maand start ik met het afnemen van interviews. Een nieuwe fase in mijn promotieonderzoek naar de werktaakbelasting van startende basisschoolleerkrachten. Uitzoeken of, wat we hier in artikelen, op websites en in rapporten over vonden, ook strookt met wat leerkrachten doen en ervaren in hun werk. 

Wat kost hen energie? Wat wordt als ondersteunend ervaren? Zijn er onderdelen in de werktaak die we over het hoofd gezien hebben? Zijn er in Noord-Nederland ook specifieke factoren die een rol spelen? Doel van de interviews is om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van elementen die een starter in zijn werktaak energie kosten en energie geven. 

Zo vragen we bijvoorbeeld naar het takenpakket van een starter, de tijd die daarvoor staat, de rol van een team en leidinggevende, extra handen in de klas, ondersteuningsmaatregelen die een school inzet en de rol van de vooropleiding. Allemaal elementen die impact hebben op hoe een starter het werk beleeft. 

Samenwerking in Noord-Nederland

Inmiddels heb ik ook gezien dat er in Noord-Nederland al op heel veel (verschillende) manieren wordt geïnvesteerd in het begeleiden van startende basisschoolleerkrachten. En dat er ook veel behoefte is om deze begeleiding nog beter en effectiever te krijgen. Bestuurders, schoolopleiders en coaches ontmoeten elkaar regelmatig in netwerken in de verschillende provincies om hier samen over na te denken. Het is al lang niet meer de vraag óf een starter ondersteund moet worden maar vooral wát er voor een effectieve ondersteuning nodig is. 

RAP-Regio’s

In Noord-Nederland zijn vanuit de subsidieregeling Regionaal Aanpak Personeelstekort (RAP) vier regio’s ontstaan. In elk van deze regio’s wordt op verschillende manieren over het ondersteunen van startende basisschoolleerkrachten nagedacht:

  • Zo heeft RAP-Friesland het netwerk Begeleiding Startende Leerkrachten waarin coördinatoren van begeleidingsprogramma’s van verschillende besturen samen overleggen, onderzoek doen, elkaar inspireren en ondersteunen bij het opzetten van hun activiteiten. 
  • In RAP-Drenthe is een vergelijkbare werkgroep actief. Deze wordt ondersteund door NHL-Stenden, die als opleidingsinstituut ook actief betrokken is bij ontwikkelen van beleid rondom het begeleiden van starters in de inductiefase. 
  • RAP-Groningen (Stad en Ommelanden) werkt aan dit thema met de werkgroep Startende Leerkracht. Deze werkgroep wordt gevormd door afgevaardigden uit de scholen (HRM-medewerkers, leidinggevenden en begeleiders) en de opleidingen (Hanzehogeschool en de Academische Pabo). Zo ontwikkelde deze werkgroep de Interactieve Praatplaat, waarover ook bericht werd op dit platform. Deze Praatplaat ondersteunt en geeft richting bij het opzetten van ondersteuningsprogramma’s voor starters. 

Kortom 

Er is veel samenwerking en er zijn veel initiatieven die allemaal als doel hebben om starters te ondersteunen in die eerste jaren van hun loopbaan, als er zoveel op hen afkomt. Ik ben benieuwd naar wat starters concreet ervaren van al die initiatieven. Wat daarin nu echt werkt en waarom? Wordt vervolgd!  

 

Fenny van Daalen - Visscher

 

Reageren

Heb je vragen of opmerkingen over het onderzoek? Of is er een mooie ontwikkeling waar je als school met betrekking tot het begeleiden van startende leerkrachten mee bezig bent, dan hoor ik het graag. Je kunt dan contact met mij opnemen

Reageer op deze blog