Anders Organiseren - Donderdag 8 oktober

Datum
8 oktober 2020
Tijd
09:00 t/m 17:00
Prijs
Gratis

Anders Organiseren - Donderdag 8 oktober

Anders Organiseren en Kleine Scholen. Over de voor- en nadelen voor de kwaliteit van het onderwijs en de (meer)kosten van kwalitatief hoogwaardige kleine scholen. Simone Doolaard heeft hier onderzoek naar gedaan en conclusies getrokken. Op deze dag delen de onderzoeker en enkele scholen hun ervaringen met betrekking tot de Kleine scholen, en het onderzoek.

Keynote Simone Doolaard, tevens school
“Het nadenken over minder traditionele vormen van onderwijs is van alle tijden, maar de laatste jaren zien we een behoorlijke opleving. Waar de discussies vroeger vooral voortkwamen uit ideologische overtuigingen (die nu natuurlijk ook wel een rol spelen) lijkt de recente opleving toch meer samen te hangen met contextfactoren zoals lerarentekort en terugloop van het aantal kinderen. Bij krimp en kleine scholen kan de noodzaak die door scholen en besturen gevoeld wordt om het onderwijs anders te organiseren groter zijn dan elders. Maar is anders organiseren in de context van een kleine school dan een oplossing, voor welk probleem is anders organiseren een oplossing, hoe anders zou het moeten, wat weten we hierover uit onderzoek en wat betekent dat voor de onderwijspraktijk?”

Schoolvoorbeeld: Martine de Jong en Bauke Waslander (OBS It Haskerplak, Oudehaske)
“Samen kun je meer dan alleen. Leerlingen, leerkrachten en ouders vormen samen een stevige basis voor het onderwijs op onze school. We zijn een kleine school met 51 leerlingen. Wij vertellen je welke kansen dat biedt en welke hobbels we te nemen hebben. We laten je zien wat we tot stand brengen in onze school en wat dat van ons bestuur vraagt aan extra inzet en middelen."

Schoolvoorbeeld: Hetty Timmer (Openbare Daltonschool Ees)
De Daltonschool is een kleine school met een unieke ligging. Kinderen ontwikkelen zich in een groene, veilige en vertrouwde omgeving. Er wordt uitdagend onderwijs geboden, waarin het kind zich kan ontwikkelen naar zijn mogelijkheden. Op onze school is veel aandacht voor samenwerking, keuzes leren maken en ontdekkend leren aan de hand van thema's en projecten, waarbij ook de buitenomgeving betrokken wordt.


Is je interesse gewekt? Meld je dan direct aan!