Anders Organiseren - Maandag 5 oktober

Datum
5 oktober 2020
Tijd
09:00 t/m 17:00
Prijs
Gratis
Aanmelden

Anders Organiseren - Maandag 5 oktober

Anders organiseren; waar staan we, wat kan anders en wat kunnen we van elkaar leren? Deze dag staat in het teken van de InnovatieWerkPlaats (IWP) Goed werkgeverschap/Anders Organiseren. Drie onderzoekers van de Hanzehogeschool Groningen en NHL Stenden hogeschool vertellen over het verkennend onderzoek dat ze voor de zomer hebben gedaan onder leerkrachten, schoolleiders en bestuurders, leggen een link met andere sectoren en spreken over de inrichting van de IWP.

Keynote Herma Korfage (NHL Stenden hogeschool), Regina Nijenkamp en Delano Makkow (Hanzehogeschool Groningen)Schoolleiders en bestuurders willen graag aantrekkelijke en goede werkgevers zijn en zoeken mogelijkheden om hun handelen te versterken. Wat maakt dat leerkrachten met plezier werken en nieuwe collega’s jouw school een aantrekkelijke werkomgeving vinden? Wat betekent dat voor de organisatie van het onderwijs, het waarderen van diversiteit binnen het schoolteam, het oog hebben voor veranderende eisen en wensen van de huidige generatie afgestudeerden en gewenste mobiliteit van zittend personeel, het binden en boeien van medewerkers, de manier waarop het onderwijs wordt geboden, de relatie bestuur en scholen? En welk loopbaanbeleid en loopbaanpaden worden leerkrachten binnen of buiten de functie geboden?

Verschillende lectoraten van de Hanzehogeschool Groningen en NHL Stenden hogeschool hebben, voor de zomer van 2020, hierover een verkenning opgeleverd. Zij hebben gesproken met leerkrachten, schooldirecteuren, bestuurders, pabo-docenten en lectoren. Het resultaat heeft geleid tot de start van de InnovatieWerkplaats (IWP) Goed Werkgeverschap/Anders Organiseren Noord Nederland. In deze IWP worden interventies ontwikkeld, gericht op verbeteringen in het PO met als doel het innoveren van de beroepspraktijk. Het is een samenwerking van de betrokken besturen uit de drie noordelijke provincies, studenten en lectoraten van de Hanzehogeschool Groningen en NHL Stenden hogeschool. Deze IWP is interdisciplinair van karakter en maakt gebruik van inzichten uit de onderwijskunde, organisatiekunde en HRM. Daarnaast zal zij ook kijken naar ontwikkelingen en innovaties binnen andere sectoren die ook voor de Onderwijssector van belang kunnen zijn.

Schoolvoorbeeld: Lars van Ravenhorst (Obs De Molenberg)
De Molenberg is drie jaar geleden begonnen met een nieuwe visie op het kind, waarbij er vooral gekeken wordt naar wat het kind nodig heeft. De leerlingen worden niet meer op leeftijd ingedeeld, maar op ontwikkeling. De school werkt thematisch en daarbij hebben we twee afdelingen; Onderkring en Bovenkring. Het personeel is anders ingezet, waarbij er in verhouding veel personeel zit bij het jonge kind en minder bij de oudere kinderen, omdat de leerlingen zelfstandiger worden.

Eigenaarschap en doelen stellen zijn belangrijk in het onderwijs op De Molenberg. In de presentatie komt het proces van de afgelopen drie jaar aan de orde.

Schoolvoorbeeld: René van Hoorn (Kindcentrum De Heksenketel, Assen)
De Heksenketel is een bijzonder kindcentrum in de Asser woonwijk Marsdijk. “We zijn het centrum voor betrokkenheid en welbevinden in Noord-Nederland. Werkend vanuit de pedagogie van het Ervaringsgericht onderwijs werken we dagelijks procesgericht aan de brede ontwikkeling van de kinderen. We werken in units van gemiddeld 75 kinderen waar kinderen van verschillende leeftijden met elkaar samen spelen en leren.” Dagelijks gaan er zo'n 300 kinderen naar Kindcentrum De Heksenketel.

Schoolvoorbeeld: Dina Eelsing en Mary den Daas (CBS De Wegwijzer, Zuidbroek)
“Onze school is een school met 12 medewerkers en zo'n 120 leerlingen.
Het team is vanuit de aanwezige talenten bij leerkrachten aan de slag gegaan met het thema ’Anders organiseren' op de school. Door deze aanpak ontstaat er eigenaarschap ten aanzien van de gewenste koers in het team.

Dit schooljaar is een vervolgstap gezet. Het team is aan de slag gegaan met de invoering van het groepsdoorbrekend werken.

Wij nemen u in onze presentatie graag mee in het proces wat wij hebben doorlopen om te komen tot een gedragen koers en visie en de uitwerking daarvan in het groepsdoorbrekend werken.”


Is je interesse gewekt? Meld je dan direct aan!

Aanmelden